Greasy Fork is available in English.

Dit is een lijst met metatoetsen van gebruikersscripts die Greasy Fork zal lezen. Toetsen die niet op deze lijst staan kunnen in scripts staan en zullen worden gepresenteerd in het geïnstalleerde script maar zullen geen effect hebben binnen Greasy Fork zelf.

§@name
De naam van het script die zal worden gebruikt in de banier en in links. Vereist.
§@name:XX-YY
De naam van het script in een specifieke taal waar XX een ISO 639-1 2-opmaakcode is en YY een optioneel ISO 3166-landnummer is. Dit overschrijft @name zodra de gebruiker navigeert in een overeenkomende taal.
§@description
Een beschrijving van wat het script doet. Dit wordt weergegeven als tekst onder de scriptnaam. Vereist.
§@description:XX-YY
De beschrijving van het script in een specifieke taal waar XX een ISO 639-1 2-opmaakcode is en YY een optioneel ISO 3166-landnummer is. Dit overschrijft @description zodra de gebruiker navigeert in een overeenkomende taal.
§@namespace
Een combinatie van @namespace en @name wordt gebruikt door gebruikersscriptsbeheerders om vast te stellen of een script reeds geïnstalleerd is. Greasy Fork stelt dit veld als vereiste en zal een waarschuwing geven wanneer het wordt gewijzigd bij een bijwerking.
§@version
Identificeerder voor een specifieke versie van een script in de Mozilla-versie-opmaak. De versie zal worden weergegeven op de informatiepagina van een script. Greasy Fork stelt dit veld als vereiste en zal waarschuwen als het gedevalueerd of niet gevalueerd wordt wanneer de code van het script wijzigt.
§@include, @exclude, @match
Describe what pages the script will run on. This list will be processed, displayed on the script's info page, and used to categorize scripts. Every script must have at least one @match or @include. Read about the format here.
§@require
Dit sluit externe JavaScript in een script in. Zie de regels voor de code inclusief externe scripts.
§@updateURL, @installURL, @downloadURL
Beschrijf hoe gebruikersscriptbeheerders bijwerkingen moeten verkrijgen. Greasy Fork zal deze sleutels schrappen zodat elk met Greasy Fork geïnstalleerd script alleen kan worden bijgewerkt vanuit Greasy Fork.
§@license
De licentie die beschrijft hoe personen een script mogen kopiëren of bewerken. Gebruik van een "Volledige naam" of "Identificatie" van the SPDX License List wordt aanbevolen. Het ontbreken van een licentie wekt de indruk dat gebruikers het script persoonlijk mogen installeren maar niet mogen verspreiden. De licentie wordt weergegeven op de informatiepagina van een script.
§@supportURL
URL van de pagina waar gebruikers ondersteuning kunnen krijgen op een script (bijv. een bugtracker, forum of e-mailadres). De ondersteunings-URL zal worden weergegeven op de feedbackpagina van een script.
§@contributionURL
URL van de pagina waar gebruikers een donatie kunnen doen aan de auteur van een script. De donatie-URL zal worden weergegeven op de feedbackpagina van een script. URL's kunnen http-, https- of Bitcoin- protocollen zijn. Om een URL te plaatsen van een PayPal-donatiepagina moet hem plaatsen in de opmaak https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=your.email.here@example.com&item_name=Greasy+Fork+donation waarbij u het voorbeeld-e-mailadres vervangt door uw eigen.
§@contributionAmount
De aangeraden hoogte van een donatie. Deze wordt tezamen gebruikt met @contributionURL.
§@compatible
Dit markeert het script als zijnde compatibel met een browser. Comptabiliteitsinformatie zal worden weergegeven op de pagina van een script. Commentaren aangaande de comptabiliteit kunnen worden ingevoegd in de opmaak @compatible firefox Pop-up-blokkeerder moet worden uitgeschakeld. De erkende browsers zijn: firefox, chrome, opera, safari, edge
§@incompatible
Dit markeert het script als zijnde compatibel met een browser. Comptabiliteitsinformatie zal worden weergegeven op de pagina van een script. Commentaren aangaande de comptabiliteit kunnen worden ingevoegd in de opmaak @incompatible firefox Niet-werkend sinds Firefox 23. De erkende browsers zijn: firefox, chrome, opera, safari, edge
§@antifeature
Discloses features in a script that are there to benefit the author, not the user. The format of this key is @antifeature type description. type is required, description is optional. Read here for info on the types read by Greasy Fork.
§@antifeature:XX-YY
An @antifeature described in a specific locale, where XX is an ISO 639-1 2-letter code and YY is an optional ISO 3166 country code. Overrides @antifeatures of the same type when the user is browsing in a matching locale.