ABPVN AdsBlock

Script block ads, remove wating of ABPVN

Author
ABPVN
Daily installs
6
Total installs
8,824
Ratings
29 0 0
Version
    2.3.12
Created
2015-04-09
Updated
2022-07-09
License
N/A
Applies to
All sites

Script hỗ trợ chặn các quảng cáo không chặn được bằng Adblock Plus
Hỗ trợ bỏ qua link chuyển hướng 1 số trang web.
Hỗ trợ bỏ qua nhanh tự động 1 số trang rút gọn (cần xác nhận captcha)