ABPVN AdsBlock

Script block ads, remove wating of ABPVN

Author
ABPVN
Daily installs
4
Total installs
11,153
Ratings
29 0 0
Version
    2.3.25
Created
2015-04-09
Updated
2023-06-29
License
N/A
Applies to
All sites

Script hỗ trợ chặn các quảng cáo không chặn được bằng Adblock Plus
Hỗ trợ bỏ qua link chuyển hướng 1 số trang web.
Hỗ trợ bỏ qua nhanh tự động 1 số trang rút gọn (cần xác nhận captcha)