ABPVN AdsBlock

Script block ads, remove wating of ABPVN

Author
ABPVN
Daily installs
3
Total installs
5,760
Ratings
21 0 0
Version
    2.2.64
Created
Updated
License
N/A
Applies to
All sites

Author's Description

Script hỗ trợ chặn các quảng cáo không chặn được bằng Adblock Plus
Hỗ trợ download ngay mà không cần chờ đợi tại fshare.vn