הפקח של ניבה

try to take over the world!!

// ==UserScript==
// @name     הפקח של ניבה
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description try to take over the world!!
// @author    Muffin24
// @match    https://www.fxp.co.il/modcp/user.php?do=editsig&u=*
// @require   http://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js
// @license   MIT
// ==/UserScript==
(async function() {
  if (!confirm('אתה בטוח שאתה רוצה להפעיל צינזור אוטומטי')) {
    return;
  }
  const regex = /<li class="navbit lastnavbit"><span>(.*)<\/span><\/li>/;
  const uid = new URLSearchParams(location.search).get('u');
  const text = document.querySelector('#ta_signature_1').value;
  const response = await fetch('https://www.fxp.co.il/member.php?u=' + uid);
  const html = await response.text();
  const recipients = regex.exec(html).at(1);
  const message = "היי, שים לב שחתימתך הוסרה מכיוון שהחתימה חרגה מהגודל המותר בסעיף ד של חוקי החתימה \n " + text;
  //TODO: request without jQuery
  $.post('https://www.fxp.co.il/ajax.php', {
    towysiwyg: '',
    message: 'צח גדול: \n ' + text,
    do: 'editorswitch',
    allowsmilie: 1,
    parsetype: 'usernote',
    securitytoken: SECURITYTOKEN
  }).done(function(response) {
    $.post("https://www.fxp.co.il/private_chat.php", {
      securitytoken: SECURITYTOKEN,
      do: "insertpm",
      recipients,
      title: "חתימתך צונזרה",
      parseurl: 1,
      frompage: 1,
      message,
      savecopy: 1,
      signature: 1
    })
      .done(function() {
      $('#ta_signature_1').val('[url=http://www.fxp.co.il/showthread.php?t=525654][img]http://images.fxp.co.il/newdesign/hatima.png[/img][/url]');
      $('input[type=submit]').click();
    })
  });
})