Shoptet Amd+ [FrameStar] - skrytí položek příplatky a příspěvky v editaci položky

Skryje nadbytečné nepoužívané položky, které prodlužují formulář

// ==UserScript==
// @name     Shoptet Amd+ [FrameStar] - skrytí položek příplatky a příspěvky v editaci položky
// @namespace  http://framestar.cz/
// @version   1.1.2
// @description Skryje nadbytečné nepoužívané položky, které prodlužují formulář
// @author    FrameStar s.r.o.
// @match    */admin/objednavky-detail/*
// @match    */admin/faktura-detail/*
// @match    */admin/zalohova-faktura-detail/*
// @icon     https://www.google.com/s2/favicons?sz=64&domain=medovinarna.com
// @grant    none
// @license MIT
// ==/UserScript==

(function() {
  'use strict';

  var m = $("meta[name='author']");
  if (m == null || m.length !=1) return;
  if (m.attr("content")!="Shoptet.cz") return;

  $(document).ready(function(){

  // init CSS
  var cssText = "#cboxContent input[type=text].small-4 { text-align:right; }";
  var style=document.createElement('style');
  style.type='text/css';
  if(style.styleSheet){
    style.styleSheet.cssText=css;
  }else{
    style.appendChild(document.createTextNode(cssText));
  }
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(style);

  $('#cboxWrapper').on('DOMSubtreeModified', function(){
    if ($("#cboxContent h2.std-header").length==2)
    {
      var h2s = $("#cboxContent h2.std-header");
      $(h2s[0]).closest("tr").hide();
      $(h2s[0]).closest("tr").next().hide();
      $(h2s[1]).closest("tr").hide();
      $(h2s[1]).closest("tr").next().hide();

      $("#cboxContent label[for=recyclingFee]").closest("tr").hide();
      $("#cboxContent label[for=recyclingFeeCategory]").closest("tr").hide();
      $("#cboxContent label[for=recyclingFeeType]").closest("tr").hide();
    }
  });
  });
})();