Tabview Youtube

Make comments and lists into tabs for YouTube Videos

< Feedback on Tabview Youtube

Review: Good - script works

§
Posted: 2021-09-13

Fake fix :(
ZGF0YTppbWFnZS9wbmc7YmFzZTY0LGlWQk9SdzBLR2dvQUFBQU5TVWhFVWdBQUFPc0FBQUliQ0FZ
QUFBQUtCMm5sQUFBQUFYTlNSMElBcnM0YzZRQUFBQVJuUVUxQkFBQ3hqd3Y4WVFVQUFBQUpjRWha
Y3dBQUR6a0FBQTg1QVRxQStxOEFBUCtsU1VSQlZIaGU3TDFsZEJ4Wm4rVDlmbWdtTTRtWm1abVpt
UmtzZzVnbEMyeVptUmxsWm1abVpwWU1rcG5aYnJQampadVMzZTUrL096MmJQZnV6SnhwbnhPK3la
VlZsYjhiOGMvTVN2MS9jbkp5K0pLY25aMWhhbXI2ai83UlAvb3ZvbjhMcTdHeE1SUVZGYjg0N3gv
OW8zLzAvMTcvRmxaQjhwZW0vNk4vOUkvK2MvUVByUC9vSC8wMzBUK3cvcU4vOU45RS84RDZqLzdS
ZnhQOUErcy8ra2YvVGZRUHJQL29ILzAzMFYrQ05UK2hGd3owaktHbXB2YVhaYVJ2ak55a0lpd2Vz
UWFMaDYvQmdpR3JNSGZRY2tsekJpNURiWitGbUY0ekg5Tjd6Y2NNYW5yUGVaalZaeEZtOWw2SXVm
MldZTUhBNVZnd1lCa1dEMTZOSlZ4M0FkZWJUeTBZdEFJTEJsTnM1L1pmaXRsOUYyTld2OFZTS3pT
ejd5SnAyN1g5MkhKNFdtOXV1MW5UK0JyaTlhVDVmSzNhR3U0RHg2ZFV6OE5VdGxPNVB6TzRqY25W
Y3lWTnFKd3RhWHpGTEV5c21JMnhaYldZWERrSDQ4dHJNYTVrQnFad2VES25UKzR4UzJvbmxjL0No
TkttZVJQTFpuSjhwdFJPNEhvVFNxZXo1WFN1TzdsSExhWld6c0lVYm5jS3R6K0Z3OUo0RmFkWHo2
VEU2OHlncGt1YVVENEZFM3RNcGFaUmZOMHFicnRpR3NhWFRlWitUWk9XbjlxTCs4QjJmTVYwakNt
YmdnbHNKMVRNd0NSdWN6SzNPYkd5OW5mRDQ3a1BZMHRuWUp6WU4rNy9CTzdMNUtwNTBtY3hwWHEr
OUg0blZjM0ZKTDdIQ1h3UG93dW5ZWGoyUkV5cm5JZHBGWE14bFpwZU5SOHoreXpoOTdpUW45MUNU
T0YzTjRXZnE5VFdMTUNVWGtMODNHc1dZVWJORW43UHk2amwvTnhYWVhhLzlkeVBOUmlRc3dRRGM1
WlNpem04RVAyekY2Qy9OTHljV2ltMS9iT1hvVy8yVWs1ZmhnRWM3bGV3R09PcStkMVdyL25pY2Z4
SHlTdHEvSmZVWDRMVnhNRDhpK0Q5bjBwZlR3OVYrU1VZVU40VGZZb3JVWlZYSXJYakJ3N0gwSjc5
TUtpeU53WlY5TWFReWo0WVhGR0Q4ZjJIWVNpSGUrV1dvaitYRzFMZUN5T3JCMkJrVlQ4TUVjdFY5
TUd3cXI2Zk5MQ3NKL29WVjZGUFVRVjZGNVNqVDJFUFZPY1Vvenl6QUQyeUNsQ2RYNHArZk8yaHZa
cGVxemVYSysrZWo4cnNZcTVUaWJGOWhtSlU3OEVZd3UwUDR2WUdzeDNSZXhBR1YvZkQ4SnFCR01q

§
Posted: 2021-09-13

WEhDVDJqZE1IVi9aRjM1SnE5Qy90aWV6a0x1Z2FtNHFDMU83SVQrbUszTVFNU2RrSm5kRTlKaFZk
bzFPUUZaK09ISTVuczgxT1NLTlNrWk9VaHNMVURKUjJ5VVNQYnRrb2IxWkZaaTZxc3ZKUW5aMlBY
dnlNZW5PL0s3cm5TYXJPTGtCSlo3RjhIaW96Q3ptdEFEMnpTN2hPUHNxNjVIQzlBbjVleGFqaCt4
ZnZxeUtyQ01VWjNDWmI4VGxVNTVhZ0tvZkxjMXpNRnlyaloxRFNKUmRGbmJPbHRwemJMTzllaUI3
ZGl6Z3RCMW1KWFpEQjk5Q0Y3NlZiYkJveUlwS1I0QmNCYnpObmRJdEtSbUZpTnhRbGRVZEpTaFo2
cEhPL01yaVBxZGw4YjVuSVMrNkdmTFpGYWRrbzdweUxrZ3dodmw1bm9SS1VkaTVEank1OU1DQ3ZG
aW1obzJCalVnd2ozUnpvYTJkQ1Y3dXJKQjBkRHV2a1FFODNId2FVbm5ZdXhYRzIybHpXeXF3UXFV
RURzSFpJM1JlUDR6L3FTNkQ4VjlCZmd2Vkx3S21wYTZCQXJoUkhmenlHbXZZMW5LWU9QK1ZnN1Bw
NU41SmxrNlZsck5TY1VOMnhKMWEwWEFrbkphZmZyZS9sNVFwdmIxZjQrWGtnTERRQW5kT1RrWitY
aWF6TURDVEVSNkZiMXpSVTlpaEc5K1kySlRrTzBWRWhTT1M4cE1RWXBLZW1JRFVsR2NuSmlVaE9T
VVJLYWhKU09hMUxsODdJNkpLT3RIVEMwWldnWkJHY3ZCems1V2FqUytkMHJodlA5WktRbWRsTm1w
YVQzUjBaYVNtSWo0bEVYSFFFc3J0bG9McWNZSmZrbzdpUTYrVjFSMDVPVjZrdEtlWUJWcFNMeW9v
U0ZCWmtveUEvQzMxNlY2R1FiVjVPTnlRbnhTSTJObHphLzRUNFNNVEhDVVVnUVdwL0c0NkxqVUJz
ZEpnMG5wd1VoY1NFQ0VTRSt5TXd3T09UZ2dPOUVCYmlnNmd3ZjBTSEJTQTJQQVR4VVJFY0RrRk1P
TmVOakVSa2NBamlJcUk1SE5Pc1dJN3p0YU9pa1JRVHkzSE9pK2EwcUNiRlV2SFJjWjhVeTNWK1U3
VFV4a1hGSUNFMkZnbGNQekdPYld3TW9pTkNFUmtlakNncVBDUVF2cDV1OFBWd1JWaUFMNXh0cmFE
Y3NRTzhIUjJRelAxS2k0cEVZa2d3VWlNaWtNNTk3TUp0cFhKYVVtUTRVbUtqMFRrcEh0MzRlWGZo
OTVXUm1valVwRGlrSllrMkh0a1plY2p2UEI0V0pxWDQrcGNRZk5NaUZGLzlGRWdGNEt1ZnFWK0My
SWJoNnhhUitMWmxOTWNqbXRTaVNUKzBESU8vWFRuV0Rycjh4ZVA0ai9vU0tMOUpFOUh4cVRoNjdB
USsvbHUwZU9rWGx2dVNOS0ZuYW8rNTh4ZEo2ODJkdnhBbVpyWmZXTzdMK250aEphakdocjVZMTJF
UDhCVlEwN0VQVlBYTjRXTmVqQWZmUFVLeWZDclV0UFF4UkdFNlR2OWNqMEw1SHYreURUTkxjMWpi
MnNESnhRbkJvY0VJQ1F1RnU0YzdlbFQyZ0xzWEQxZ2VGRFY5YWhBZUVZNmMzQndvS2lyQWtRZUVs
NGNIdkR3OWVYRHpBSW9JUXhnUDRuQU9SM0E0bkFlVmFBTUQvUkVjSElqT0dXbm9RbUFGd0ZtRXNt
djNMa2psZ1pLWWtvQWtIaXpwWGRNUnduVXNiU3poeGdQUTI5Y0g4WWtKY0hWelJmY3NkaHc1MmVo
RzJKTlNreUVyTHdjbEZTVWtzbk1ZTjM0czlBMzBZR0JvZ041OWVxTzh2QnhHUm9idzRMNGxKQ1Fn
TFRXVkhRS1Z6QTVGU0F4L0hHOXVVNUtTcVJRa0p5YkJ6OWVYYnFFTFdSa1p5SFRzQ0RrWldTaklL
VUJKUVJFS0N2S1E1M2NneTJueWNtSllBUXJ5bkM2bnpHRWx5TWtxU2Ewa0RzdDA0a0hJK1hLeUNw
eW15UFVvV1RHdUpBM0x5Q2hBaHZNNmRaTG5kQVYrdjl4R3MrVGxsZmg2eXBMa0ZUamVMQm11YjJK
cUJsdDdCd1N4Zy9EMDlJQ2RuUjM4dWQ5bUppYlFZa2R0b3ErUGlLQVFoUGo0dzgzT0VaRUJ3ZkIy
Y2tWcVhBSUNQTHdSejA0bHlOY1BzZXhNb3NJakpNV3dVd2tPREVJa1FRNEs4a0o2Y2phU284ZENV
VGtMWHhHOHJ3anNWejhUMXAvOW0wUll2eWFVMzdXT3hiZXRtbUVsdUYrMWpKU20vOUlxREFIMlBi
QnVXUDJuWS9kL3BTK0I4a21xQm9qT3JzSE51dzhsNEs1ZXU0a2NwcHN2THZzSG1WZzVJYXQ4QUE2
Y3FJTjlTR2RzMkxnRkJZVmxNREt4L3VMeWY5VGZDNnVPRWFvMHArSm9tMHU0L2YxOXd0b1BxZ2FX
OExIczBRU3JJaU9kNmpDYy91VWlSc3BOSjl4YS83SU5YeDl2aEJLb0tBRVpZYlcxdGNhNGNXTncv
ZnBWYk42NkNkTm5Uc2ZPUFRzeGZPUndiTnF5RVczYXRvSzlneTA4M2QzZzQrTWxBUm9XR1NaOTBW
RjBuQ2k2b3BnV1JGRDkvWHpnN095SVZMcHJBTWZENkVaRlJRVVlPbXd3NXN5ZWliVnJWdUh3a1lP
NGNmTWE1aXlZQzFlNmhKNmhIdXlkN05scEJNUFR5eDE3OSsvQjVjc1hjZUxFTVV5WU1KNHhUSlBP
V29pOSszYmo5T21US0NzVDdwcUhhOWV1WU0yYU5keCtFUUlDQWpCbXpCZ3NYYm9jaTlrTFMxclUx
QzVaekRwNzhSSnFNWllzV2NwbHhMVGxtRFJ4S2hJVFV3aUlBbFJWbGZuWnFFSkRRd09hbXBxU3RF
U3JvUWwxQWlHa3BpcGFEV2lvYVVtdG1pby96OCtreXM5V3FHbThhWGtoRFZXeGprYlROcHEvQXcx
MWRXbjdXcHBhVGRMUVpxc0RiVW9NYTByaittd05vSzZ1RFZVVlZSNHZ4dWplTFoyZFRoeGlJa1Bn
NWU0RVl3TnRXSmtiSVQwbEh0SGhRUWdKOEthN2g5RjlYWkFhSHcxL1QxY2tSSWZEajIxNHNKKzBq
citQT3dMOFBPSHA1c2drNFFOL0x5K2t4WllneEg4a2ZtNlhpcTlheFVnQWZ2dFRNTDZSWEZVb2hL
REdvWlZzWjN6VEtvN2owVnhHTEJlRGIxdEU0ZWRXNGZDMXI4SzZFYWUrZUJ6L1VWOEM1WlBVQ0d0
dVB3bldOMi9lWXRpb2laeXVKYm50aHMwN0pZRC83TDl0TzNiVERBS3dhTW55NWluLzYzOS9INndF
TDFhN0NPczdIRUJ2clhtNCtOT1ZmNEYxZHFjVnFQdjVDcWJMTElPbXV2N3YxMjlXWW55OEJHbHFj
aEtDQXZ6cG1PNVlNRzhPOFA0ZDNyeDloVXVYTDJCNjdUUU1HVElJMWRXVmRJU084Q2Fra1l4YUl2
b21KaVVnaFM2WjNya3A3Z3FKR0J3YUVvVGdvQUM0dTdzaU9qWUtFVkhoV0xKVXhKSDN6ZnJ3YWZq
ZGg3ZFNSeERPQTB0TlV3MmFPcHJ3OVBaZ0w1aUhyZHMyWThlT2JkaTVjeHZXcjEyTlVvSjY3T2dS
dkh6eERPL2Z2c1pOZGlvUDc5K1Z0dlBrMFdQczNiMGJwU1VsWEdjSEdodXY0TktsQmpSY2JzVFZx
emZ3NjR0WCtNQ1h2SGYzSGhvYXhIU3FvVkhTM3IzN3VWNDUzVklaS2lvRWpWSlhKMEJhQkliU0ZD
SThVb2NuZFhvRWxLMDZRVklqc0tMOCtGeXFCRkNOc0t0cGFIRllzMmtkRG45cUNhV2FsaVpVTmJr
TVFWWFgwWWFHcmc2bEIwMWRncWxuSUxVYVFqcDYwTkJtcTI1QTZSQjBOV2lwcXlIWTN4dkpqUHB4
RVl6R3dmNnd0elNCaFpFZWtobnYwMWtLZEU5TFJsZEczUFRFV0dUeSt4SGozZE5UR0grVGtKWEJH
cDJsaldpenU2U2lNSnUxTEV1UG9xNDVxQ21hRGplWHdYVExXSHhGOS95YWp2bmR6ODJ3dGhBaXJH
M2owVmFoQytmRjRwdlBKR0Q5cFJuV3RYOGJySDBsV09zdU5zREUzSjV1cXc5NXl5RElPeVpDM2lu
cDM4b3F1aGc3ajV6bHVnK1FYVFdVNitsQlhzc1NPdytkd3M3RHAyRVZXZkRGOVlTeSswNyt1MkJs
RDYxcmlRcVZVUmd0UHdmV2RsbS9oOVdxQXZlL2Y0SlgzN3pCazIrZllXcTdXdmJvUEdBK3JmK2JJ
c1BETWJCL1g2eGN2aFQ5R0NWdHJDeVJ6eHJ5NFA1OStQRGhIZTQvdUl1eDQ4ZkFuM1dSQVNPbjJB
OHJLeXU2Y1FnR0RScUUrZlBuNDhEaEE2aXJPMGM0TGxNTk9IVG9BQ1pOR0ljQWYxL0pBY0xwdk5Z
MlZoZytmQ2lPSFQrQzAyZE80dHk1TTNqNDRKNEVXVjM5T2ZUczNaT1Fha0RmU0I5S3FrcUlZdTFh
TzNNR0xsNnFSLzJGODdoQW5UdHpDdXZXck1iZDJ6Y2xTTis4K2hXTkRaY0k3blBjdVhVVHZ6NTdq
aFBIanRQUi9WRllXSWllUFd0UVdWa3R0VE5tek1MVks5Zng5dTE3Yk55NGlkTjZvcXFxU2xMUG50
V3Nld3ZoNnVJQkpVVkN4aTlWUzhNRWVqcVcwTmUxZ1o2ZURYVDBiYUN0Ynd0dFBWdG82ZGxCUzVm
RHVnN1EwWFBrc0NPSDdUbnZOMmx3dnBhK0F3eE0zYUZyNUFwZHR0ckdydEF5ZG9HT2lSdTBUSnlo
YnV3SURSTW5TZXBHM0k2WkN3eXN2V0JrNndkeko2WWNqd2dxVXBLTmN6QXNPRjlIeTR6T1RHRHAw
cDRzRXpxell3ejA4a1lpbzZ3Vm83QXhZM3dVdjV1VXVEaGtKS2NpSVRJS2FRbEpVdHVGMFQ4bHRt
bDZhbHc4T29zeVFCcFA0WEF5TW1JU1VaQmNqS3lrS2R6bjN2aXFUUklWUndpYllQMzJGMGJoVmxU
TFVIeExXRnZKZDJZTTVueWh6MkZ0SFFFZnUwcXNHWEh5WDQ3aEwrbUxrSDZVZ0RXbkQyN2V1WTg1
OHhZMVQ5ZUV2SXB1RTdUL1RtcEdrRGZ6dzg2REoxRjM0UktYMTRHOGtoWmh0Y0xPQXlld2MvZitM
NjhueEhXanUxWDhUYkN5aHcvVEw4RHBGaGVScWxLQUFMTUtDZFkrSFFmQ1NOY0ZQdFpWdVAvRFU1
eHRkUldURkpiajF2ZDNNYkRkd045QitsR3gwZEhZdFdNN21YbUg3VnUzd01IT0Z1M2F0a0ZXWmpj
Q1VvZjNCUFlpM2JXb3FCQ3RXN2RpM0kxa0pHV3gvLzREM3IxOVM5aUF0Ky9mNHRYcmwzajI3QW1q
eW11ODR6aTQzcVNKRTFoVDJjREZ6Wm0xbGpHQzZiWUpDWEZ3Y1hGR2FXa3hqaDQ5akVlUEhtRHF0
Q213dExhQWxvNFduRjJkb0ttdHdab3NFS05IajhSeHh0OWp4NDVJMnJsOUczcjFyTUtHZFd1eFp2
VXFQSDc0QUxOcVp4RGNhMWk2WkJFYTZaUmp4NHhGaHc0ZGtKK2ZqeEVqUm5JYlk2aXgyTEJoRSs3
Y3VZZVhMMTlqKy9idFVrd2VPM1lzMjlHTS9XT1pCdExwV01JbG1VQlV6S0NyNlE0VEF6K1lHZ1hB
eERpUTBBWDhKcE1BNkp2NFM4T0dab0V3dHdtRm5TT0JjaUpjamhGU2ErY1dpY0NJcmtoSzc0SGtq
Q29rZGFtRXMzOEtyRDNpWWUrWENvZkFGTGhHcHNNL05ROSs2Zmx3UytnR3o2UXMrQ2Jtd0NjNkU5
MUxCbVBBMkxrWVBIRUJCazFZaUVGajVxQ2t0Q2MvUjJ0b2FldlNvZFZZWDJzeUJzZERYMHROaXJ1
cWlqSlFsTzBBVndkKzVnN1cwb2tuZDVZc1VjRUJjTEEwWTcwYUNoZGJLOFN6OHd4a2Nva1FVZGpW
a1hIWkN3Rys3b2oyOTBmM21IeEVoNDZEc2tFMXZ1cVlqcS9hSmVOclJ0NXZmZ21ub3dZVFZ0YXZi
YUx4aTJ3NldzaWw0WnZXOFlRMW5nNGJKMG1jY1BxNVRSUmhyY2JhNFgrVHMyYjNSdVBWNnl6Rnhu
MTVtUzlKV1FmUlhjc0krVDNzM0xXM2Fab1NJWmRnUFU1WTkvM3JPaCtsckkzb0xtVi9CNnlNV0lZ
MkdLdTBHUGQrZUN5ZFdQcW9LejljUngrNUVVMncwbGtMTlVmRDNhb1krZHFqc0xiRk9rVEtSMzZD
OUtOcWFtcnc1UEVUc3ZXZTBPNWdkQTFpREZTaG0raGg0TUNCdUhYckZ0NXgzdEVqeHhBU0VzYTZO
RW9DOU1XTGw3aDU4eWFkdEJGSGpod2hEQnVhWFBiQUFjNTdnZmZ2R1cvZnZXTXM3aXFkQkhGemM0
T3JxeXVVbEpSZ2IyOHYxWW9mUG54Z3ZOMHB1YUMzdHpmTXpNeWdyYTNOdXRrVzF0YldLQ2dvd0xK
bHk3QjgrWEpKTTJiTVlLeDJsK3BOOGJvUEh6NlVwb3Q5UEhUb0VFRjhTZmNlenFndWc5V3JWMHV2
Ly9qeFkvejY2Ni9TYXoxOStoUjM3OTZWeHNVOE1TNzI5ZW1UcDVnNmRUcU1qU3pwcWdaUVV6YUhq
b1lIUDRNQTZCbUVRTmNnRkxxR2JDVUZVMEhRTS9acGtva1BMTzNDdUsrOVVWRGFIOFZsQTVGVE5n
QzFjeGJoUXNNTm5EelRpUFAxZDNIOGFCMW16MTZCc2w3amtGTXhBWU5uTE1hcUV5ZXgvZTR0Ykhw
OEcyc2ZYTVhHTzFjd2ZzVWE5Qmt4RmN0VzdjVGxxL2R4N2RZRGRwYjNjTG5oR2RadTJBWlAzeURH
WWlOR2FVWmpUVjNrWm1VanlOdFRpc0V1dHRhUTdkQWVzV0ZoaUdOaWlvK2d3OFpHSXBrZ3g0VUdv
VXRTSEJJSmJHZTJJaXFuSmNRZ2xyVnRad0tmS3M3c3h5V2laODVJZE01Y0JTM1hzZmhXc1FUZmRj
ekhOeDJ5Q0dnYVFXVjkyaVlXUDhsMlJ3ZTFmSHpYSVFsZnQwbmtOS3AxZ2lUaHN0KzJUNFN2YlQ5
c0dIN21pOGZ4SC9WRllENUt3SnJaays1NEdUbDV4VjllNWw5RUtOVU1NWHphSWp4Ny91dHZrUDgv
aDVYMWo2cVZOd3ljdThMY0lZdktScUxGS0RUOGNodEQ1YWZ4NEhMOTdRU1RVamVvMkljZ3lhQS9U
djVTaDhvT1ZkSUpqczloRldkUTM5SWhQN3g5SnpubC9mdjNKU2pDK0lVTGVBU0FiOTY4d1YzR2tK
cWFQakEzdDhCdTFvV3JWNjlEZVZrNWZMeDkwS2xqSjdScjE0NzFuZ0pzYkd3a2NBU3M0dC9vMGV3
d0NKaWhvYUgwSHNYdmRrVW44UHo1Yzd4Ky9WcUNTUXdMZUFSSUFqYnhRM3h4VWljcEtRbjc5Kzlu
WkQ2SDgrZlBZOWV1WFJnd1lBQ3VYTG1DYTlldVNmdjk0TUVEYWYrZVBIa2lTWFFjQW5TeG5wZ3ZZ
QmI3SzE1RHRPTDlpTzA5ZS9ZTUsxYXNrTFlwT3FQWnMrWVJWaXU2S2tGUXR2aFhXS1cyQ1ZRSlZx
TkF3aG9JUTlNZ21GaUVZTTZjcGFobmZYenMzalhzdTNrQjF4N2N4TG1HZWh3OWN4YjFqZGNKWGlN
dVhidUtNNDNYY0x6aEp2WmZ1NDZkdDY1aDA2MHJXSFdyQWF0dm5zZVdXK2V3LzJZajlweXJ4N0Z6
RGJoeDV6RkxqRG9zV2JJUEsxYnV4OWFkKytIaEUwaFlEVmtITXdxelhzN055b0tkaFNuODNaMWhh
MllDK1U0ZDRjdU9NVG9rQkZIaWJEeEJqZzd3UjJ4Z0lPSkRncEVRR29yVTJCZ2toSWN5R29mU1JR
T1JrWm9nblpUcWx0b1ZsVmtUa0ppNkhIcGVNL0dMZW0vOEpGK0NueFdMOEsxTWQ3cHNxcVRXeXNW
UTBLWHp0a25BMTIyYmdmMGpySFovSTZ6ZHE5QjQ1U3FHanhqNzVXWCtLTVpkSXp0R1lOYW1OMi9k
UVhSY1N2UDAvK2ZPU21ucFNXZUMxWFJOb0dwa0MzUDdUT3h1Y3d3MU1nTlpzMXBKc081cWRRako4
bWtjdDRDS2N5eEsxVWZqOEMvSGtTNlQvanRZcjErL0xrSDErdVVyUEx6L1FBSklhT2JNbWREWDE0
ZVBqdzltejVtTlhqVzlPVzZJamgxa29LT3R4NmdzeXhyV0JFNU9idkQzRDBSUVVBamk0aExRdm4w
SENRTGhjc0xOaGc0ZEtsMUtjWEJ3a0Z5MWUvZnVFbEFDNWxldlhrbWRnd0JQdUtOd1BOR09IRG1T
a2J1MVZCdVBIejllQWw1SWdEeDU4bVRVMTlkTGtIL1VvMGVQSkpjVVRudm16Qm5KbVFXRTRuMTA3
dHhaZWkvMzd0R2RMbC9HNGNPSHBVNUJ2RzVxYWlyNjlldjNHYXpXckFXTkNhdFZNNnorME5VUFpy
MGFRb20yV1o5QnEyOGN3am83R0JIKzhWaTlaUThXWFR1SmlkZjNZbXJkQnN5NnRBMExyaHlram1C
T3cyN01hdGlKbVkyN1VkdXdCek12N2NXc0M5VEZmWmhKMVY3ZWg3a1g5bVBMeGJNNGZQb0N6cDV0
Skt3UHNXNzlVZlRwdFlUT3Z4WmJ0dStGcDA4UTFMVU5vQ3hPYXFscm9UdVRpNE9WQlh5Y0hlSG40
WVlPL056Q0dHZkRBd0lRRWVDSHFLQUFKRVdFSTQ2Z0pvYUZJaVU2a3ZWdGhIU3ROWlhPbWhvZmhk
U2tHR1NrSmFLb2V3a3k0NGZEUDNRdWpIeVhvbzNPRVB5b1VJb2ZaUFB3dld3bXZ1bVlnVy9hZHlX
c0ZWQ2lBWHpUbmpHWU1mbWJabUNGdm1Vc0ZvN3JaOThmRzBlYy9lSngvRWQ5RVppUGFuWldBZDJj
dVF1K3ZNd2ZwRzlpaTJFVFprbG5qOGRObU1wcGhGVE0rMCtCOVpQVUpXaFZITUtoYXU3YWRPWlIz
eHdxVHBFU3hOSjhmcUZpbm9wVGxCU2ZwV21mYlVPNGtnQm4zNzU5MG1XUFRaczJmWEs1c3JKUy9Q
ekxUekJsenkwakx3ZEZaVFZFUlNmQnl6c0lpUW5waUlxTWd5OTdlbC9mQUVSSHhUTHVPbEQybjJB
VTIrN1NwUXU4dkx4Z1ltSWl1ZlhLbFN1bGVjTHBWcTFhaFpLU0VxbFRpSTJObGVLdCtIZjA2RkVK
OEhCR3VaTW5UMHBBaXNndDlrMUVaaEhkSjAyYUpBRThhdFFvU2FJR0ZVcE1URVNiTm0yYUhmT2Q5
UHBUcGt5UkhGZ0FLdUt6QUZ2QUsyRHQyN2NQSGZnTmdaNE5JMFBHWU9Hc1NnSldUOGxaZFNWUS93
Q3JwTkJQMGpVSWc3NTVPRUl5eXJCdS8wbHN2bkFlT3k5ZnhQYjZTOWhXMTRpdDlWZXg5VUlEdGpE
S2JibllwTTMxalpJMjFWM0Jwdk5Yc0piVDFuS2RyWnkyNWZCRkhEN1ZnT3UzN21IRCtsTVlPWFFU
YW1kc3hOYnQreVJuVldkbnFhaW15ZTliRXhrWm5hR2xwZ0lidXFxMXVRazZ0R2tOZTB0TGVMdTR3
TmZkVlpLUHM1TVVrVjN0YmVEajVvSmdYMjk0T2puQXc5a0I5amFtY0hPMmhLdWpOZEppdWlIV3Z4
K3NYQ2RBMDNVZWZsTHBoKy9saXVtcXVmaW1VM2Q4M2JFTHZwZkpRWHM2YmlmTkdzTGFXWUwxNjNa
SitLb3RZYVgrcjhES212WG03YnVvcTc4QUV6T2JMeS9YTEJNTEJ3d2ZOeFgzSGp6Q3VJa3ptczRl
ZjV6Ly94SldFd096MzRIMlNlTHlnYmc4SUkyTFN3WmkvTE80SzRhbHl3Ni9qOEFDa3BldlgrRTU2
N1lKRXlaSTR5SVdDMGQ4OXZ3WjVpNllpMDZ5bldCcWJnNTdCMWRDR29xeThyNnNQME1RRWhxSDlN
NVpTRTNyaHF6c2ZFWlhOenFUS1lZTkd5NDVuQUJ5NjlhdGtxTmE4dUFSa1ZxOHhrYzMvVmgvS2lz
clEwdExTem9wSk03UWl0ZXVxNnVUNEJVT0tkWVpNbVNJNU5BaUFvdjlMaTB0bGVEN21BS0VpNHZY

§
Posted: 2021-09-13
Edited: 2021-09-13

base 32+32 lol
compress

CY FungAuthor
§
Posted: 2021-09-14

I don't understand your base64 (png image...?)
Can you please upload your image to https://upload.cc/ ?

§
Posted: 2021-09-15
I don't understand your base64 (png image...?)
Can you please upload your image to https://upload.cc/ ?

arr, thanks, forget which host to use to upload the sauce :P
Some of the elements in the side panel haven't been shown up/take longer time to load...
PS the info section don't load well, and forgive and forget the costumed CSS which might have been in conflict but i turn off nothing shown up...

[img]https://upload.cc/i1/2021/09/15/duUIoT.png[/img]
(donno how to buy coffee for them tho...lol)

CY FungAuthor
§
Posted: 2021-09-15

I fixed the bug in the recent update. Please update to version 1.8.13

§
Posted: 2021-09-15
I fixed the bug in the recent update. Please update to version 1.8.13

thanks! keep an eye on YT layout change ;)

§
Posted: 2021-09-15

so, one more mutation is that it seems happening when combine with this (greasyfork.org/en/scripts/4870-maximize-video) and [switch] Initial Active Channel Page Tab of this (extension: ogkoifddpkoabehfemkolflcjhklmkge) switch to channel page back and fore by shortcut i or click the name...
[img]https://upload.cc/i1/2021/09/15/q4KbGW.png[/img]

could the loading issues be solved tho...?

§
Posted: 2021-09-23
I fixed the bug in the recent update. Please update to version 1.8.13

the loading stuck at pressing keyboard shortcut i to miniplayer back to normal seems because of an ad trying to snaking into the player, so blocking that turn put to be fine...?

CY FungAuthor
§
Posted: 2021-09-26
I fixed the bug in the recent update. Please update to version 1.8.13
the loading stuck at pressing keyboard shortcut i to miniplayer back to normal seems because of an ad trying to snaking into the player, so blocking that turn put to be fine...?

mini player is not currently supported.
there will be a huge update due to mini player.

§
Posted: 2022-10-02

可用,感谢分享

Post reply

Sign in to post a reply.