Shoptet "Zvetseni fontu mnozstvi produktu"

Na stránce objednávky i kompletace zvětší čísla množství produktů a podbarví pole, když je víc než 1ks/pár/sada apod.

// ==UserScript==
// @name     Shoptet "Zvetseni fontu mnozstvi produktu"
// @namespace  mailto:azuzula.cz@gmail.com
// @version   0.31
// @description Na stránce objednávky i kompletace zvětší čísla množství produktů a podbarví pole, když je víc než 1ks/pár/sada apod.
// @author    Zuzana Nyiri
// @match    */admin/objednavky-detail/*
// @grant    none
// ==/UserScript==
// link https://greasyfork.org/cs/scripts/420582-shoptet-zvetseni-fontu-mnozstvi-produktu

(function() {
  'use strict'
  $("td.v2table__cell--number").each(function() {
    var myStr = $(this)[0].innerHTML;
    myStr = myStr.substring(0, myStr.indexOf('&nbsp'));
    myStr = $($.parseHTML(myStr)).text().trim();
    if(myStr>1){
      $(this).css({backgroundColor:'greenyellow',
             fontSize:'large',
             fontWeight:'bold',})
    }
  });
})();