Shoptet "přesun tlačítka #1"

Přesune tlačítko, pro přidání produktu do objednávky, nahoru.

// ==UserScript==
// @name     Shoptet "přesun tlačítka #1"
// @namespace  mailto:azuzula.cz@gmail.com
// @version   0.1
// @description Přesune tlačítko, pro přidání produktu do objednávky, nahoru.
// @author    Zuzana Nyiri
// @match    */admin/objednavky-detail/*
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function() {
  'use strict';
  $('.std-filter').append( $('div.open-menu.standalone') );
  $('div.open-menu.standalone').css({'top': '2px', 'left': '5px'});
})();