Shoptet "Stavy objednávek na více řádků"

Rozbalí všechny záložky stavů objednávek do více řádků.

// ==UserScript==
// @name     Shoptet "Stavy objednávek na více řádků"
// @namespace  mailto:azuzula.cz@gmail.com
// @version   1.32
// @description Rozbalí všechny záložky stavů objednávek do více řádků.
// @author    Zuzana Nyiri
// @match    */admin/prehled-objednavek/*
// @match    */admin/prehlad-objednavok/*
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function() {
  var stavyObjednavek = document.getElementsByClassName('tabs')[0];
  if (stavyObjednavek != null){
    var listItems = stavyObjednavek.getElementsByTagName("li");

    stavyObjednavek.style.marginBottom = '4em'; // hodnota '4em' rozšíří klikatelnou oblast pro záložky na dva řádky. Pokud potřebujete víc řádků, přčtěte za každý řádek 2. Tedy '6em' pro tři řádky atd.
    for (var i = 0; i < listItems.length; i++)
    {
      if (listItems[i].className == "native-hidden")
      {
        listItems[i].className = "";
      }
      if (listItems[i].className == "active native-hidden")
      {
        listItems[i].className = "";
        listItems[i].style.fontWeight='bold';
      }
      if (listItems[i].className == "active")
      {
        listItems[i].className = "";
        listItems[i].style.fontWeight='bold';
      }
      if (listItems[i].className == "ui-state-default dropdown-handler active")
      {
        listItems[i].className = "";
      }
    }
  }
})();