Santander - remove ads

remove ads from santander panel

Author
kowadl0
Daily installs
0
Total installs
9
Ratings
0 0 0
Version
1.2
Created
2020-06-18
Updated
2020-06-18
License
fejmiq.license.free
Applies to

Wtyczka blokuje wyświetlanie reklam na stronie bankowej Santander, pliki cookie zostawia.

EN:
- Santander - panel without ads and messages
- remove messages and ads from santander panel (not cookies)...

- Santander - panel bez reklam i wiadomości
- usuwa okienko wiadomości i reklam z panelu santander (nie cookies)...