השוטר של ניב

FXPהדרך הפשוטה ביותר לבדוק גודל של חתימה ב

These are all versions of this script. Show only the versions where the code changed.