השוטר של ניב

FXPהדרך הפשוטה ביותר לבדוק גודל של חתימה ב

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.