Sortowanie Allegro

Skrypt automatycznie zmienia sortowanie na: cena od najniższej

// ==UserScript==
// @name     Sortowanie Allegro
// @namespace  http://allegro.pl
// @version   1.4
// @description Skrypt automatycznie zmienia sortowanie na: cena od najniższej
// @author    Morfer
// @match    *://allegro.pl/*
// @run-at    document-start
// @grant    none
// ==/UserScript==

/* możliwe kategorie
* 'order=p' (cena: od najniższej)
* 'order=pd' (cena: od najwyższej)
* 'order=d' (cena z dostawą: od najniższej)
* 'order=dd' (cena z dostawą: od najwyższej)
* 'order=qd' (popularność: największa)
* 'order=t' (czas do końca: najmniej)
* 'order=n' (czas dodania: najnowsze)
*/

const category = 'order=p',
	 url = window.location.toString();

if((url.includes('listing') || url.includes('kategoria') || url.includes('uzytkownik')) && !url.includes(category) ) {
	if(url.includes('order=')) return;

	if(!url.includes('?')) {
	  	window.location += `?&${category}`;
		return;
	}

	window.location += `&${category}`;
}