karachan unlocker

Usuwa zabezpieczenia z forum młodzieżowego karachan.org.

// ==UserScript==
// @author   /poland/
// @description Usuwa zabezpieczenia z forum młodzieżowego karachan.org.
// @icon    https://karachan.org/favicon.ico
// @match    *://*.karachan.org/*
// @name    karachan unlocker
// @namespace  karachan.org
// @version   1.0
// ==/UserScript==

/*autoakceptacja regulaminu*/
setCookie('regulamin', 'accepted', 365);

/*czajka*/
$('#czaj').remove();

/*czerwonka*/
$('div').each(function(){if(this.className.length==40)this.remove();});

/*peja*/
$(document).ready(function(){$('iframe[src*="https://www.youtube.com/embed/j0aAiKSUzJM?autoplay=1"]').remove();});

/*scat*/
$('#kurwy').remove();

/*kratka*/
$('#regulamin').remove();

/*smalce*/
$('.board').attr('style','background-image:none!important');

/*wirówka*/
localStorage.xD='xD';