TieqViet-ize

Script này sẽ biến mọi trang web của bạn thành Tiếng Việt sau cải cách :). Thanh menu hiện ở góc phải của màn hình

Author
BiBanXCaiNick
Daily installs
0
Total installs
11
Ratings
0 0 0
Version
1.1.1
Created
2017-11-28
Updated
2017-11-29
License
N/A
Applies to
All sites