Force language for Firefox spellchecker

Forces language (used by Firefox spellchecker) in textareas and input text fields

Author
Mirex
Daily installs
0
Total installs
37
Ratings
0 0 0
Version
1.0
Created
2015-08-21
Updated
2015-08-21
License
N/A
Applies to
All sites

EN: Script sets the lang attribute to value specified in forcedLang variable for all text areas and text fields - forcing this way language used by spellchecker in Firefox (and probably some other Gecko-based browsers).
Dictionary from forcedLang variable must be installed.
Modify @include and @exclude parameters to narrow down list of sites affected by this script.

TODO: Add frames support.

PL: Skrypt ustawia atrybut lang dla wszystkich pól tekstowych (<textarea> oraz <input type="text" ... />) na wartość podaną w zmiennej forcedLang i tym samym wymusza wybór wskazanego języka przy sprawdzaniu pisowni w przeglądarce Firefox (i prawdopodobnie większości opartych na silniku Gecko).
Słownik wskazany w zmiennej forcedLang musi być zainstalowany.
Modyfikując parametry @include i @exclude można zawęzić listę stron objętych działaniem skryptu.