AO Auto choose player

Add to anime-odcinki.pl's players auto choose player in order of players

// ==UserScript==
// @name    AO Auto choose player
// author    Wiktor Radecki
// @namespace  AnimeOdcinki
// @include   http://anime-odcinki.pl/*
// @version   3
// @grant    none
// @description Add to anime-odcinki.pl's players auto choose player in order of players
// @require http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js
// ==/UserScript==

// Należy wyedytowac liste z odtwarzaczmi... jest sprawdzane po tej liscie czy jest taki player
// jesli jest to wybiera go i przelacza.
// Bierze pirwszy na liscie, wiec trzeba wpisac w kolejnosci w jakiej chce sie wybierac otwarzacze.
var players = ['VK Player', 'Google Player', 'Tune Player', 'MP4Upload Player'];

var done = false;

$(document).ready(choosePlayer);

function filterByNonNext(array) {
 var divs = [];
 for(var i = 0; i < array.length; i++){
  var div = array[i];
  if(contains(div.innerHTML,'&lt;&lt;') 
    || contains(div.innerHTML, '&gt;&gt;')
    || contains(div.innerHTML, '<<') 
    || contains(div.innerHTML, '>>'))
   continue;
  divs.push(div);
 }
 return divs;
}

function contains(text, search){
 return text.indexOf(search) > -1;
}

function choosePlayer(){
var playerDiv = $('#video-player-control');
if (playerDiv.length) {
 var divs = filterByNonNext(playerDiv.children());
 for (var i = 0; !done && i < players.length; i++) {
  var player = players[i];
  for (var j = 0; j < divs.length && !done; j++) {
   var div = divs[j];
   if(contains(div.innerHTML,player)){
    done = true;
    if(div !== divs[0]){
     div.click(); 
    }
   }
  }
 }
}

}