Greasy Fork is available in English.

Това е списък с user script мета данни, които Greasy Fork ще прочете. Данните, които не са включени в този списък, могат да са включени в, и ще се ползват в инсталираните скриптове, но няма да имат ефект върху интерфейса на Greasy Fork's.

§@name
Името на скрипта, използвано като заглавие и връзки. Задължително.
§@name:XX-YY
Името на скрипта в специфична локализация, където XX е ISO 639-1 двубуквен код, а YY е незадължителен ISO 3166 код за държавата. Когато потребителят браузва в съответната локализация, презаписва @name.
§@description
Описание какво прави скриптът. Показва се като текст под името на скрипта. Задължително.
§@description:XX-YY
Описанието на скрипта в специфична локализация, където XX е ISO 639-1 двубуквен код, а YY е незадължителен ISO 3166 код за държавата. Когато потребителят браузва в съответната локализация, презаписва @description.
§@namespace
Скрипт мениджърите използват комбинация от @namespace и @name, за да разберат дали скриптът вече е инсталиран. Greasy Fork изисква това поле и ще предупреди ако то е променено при обновяване.
§@version
Идентификатор за конкретната версия на скрипта в Mozilla version format. Версията се показва на страницата на скрипта. Greasy Fork изисква това поле и ще покаже предупреждение ако това число бъде намалено или не е увеличено при промяна на кода на скрипта.
§@include, @exclude, @match
Опишете на кои страници ще се изпълнява скриптът. Списъкът ще бъде обработен, ще бъде показан на страницата на скрипта, и ще бъде използван за категоризиране на скриптовете. Всеки скрипт трябва да има поне един @match или @include. Повече за формата можете да прочетете тук.
§@require
Включва външен JavaScript в скрипта. Виж правила за включване на външни скриптове. Ако ползвате хешове за подресурси (повече информация тук и тук), Greasy Fork ще ви предупреди, ако хешовете не съвпадат със съдържанието на URL, който използвате.
§@resource
Включва външен ресурс (JavaScript, CSS, images, и т.н.) в скрипта. Виж правила за включване на външни скриптове. Ако ползвате хешове за подресурси (повече информация тук и тук), Greasy Fork ще ви предупреди, ако хешовете не съвпадат със съдържанието на URL, който използвате.
§@updateURL, @installURL, @downloadURL
Описва как скриптовите мениджъри могат да получат обновленията. Greasy Fork ще премахне тези ключове, за да могат скриптовете, инсталирани от Greasy Fork, да получават обновления само от Greasy Fork.
§@license
Лицензът, който описва правата как хората да копират или променят скрипта. Препоръчително е използването на "Пълно име" или "Идентификатор" от the SPDX License List. Липсата на лиценз предполагам, че потребителите могат да инсталират скрипта за лична употреба, но не могат да го разпространяват. Лицензът се показва на информационната страница на скрипта.
§@supportURL
URL на страница, където потребители могат да получат поддръжка за скрипта (например бъг тракер, форум, e-mail адрес). Адресът ще се показва на страницата за обратна връзка на скрипта.
§@contributionURL
URL на страница, където потребителите могат да правят дарения на автора на скрипта. Връзката се показва на страницата за обратна връзка. URLите могат да бдат http, https, или Bitcoin протоколи. За да сложите връзка към страница на PayPal за дарения, използвайте URL във формата https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=your.email.here@example.com&item_name=Greasy+Fork+donation, като подмените примерния e-mail адрес с вашия.
§@contributionAmount
Препоръчана сума за дарение, използвана заедно с @contributionURL.
§@compatible
Маркира този скрипт като съвместим с браузър. Информацията за съвместимост ще се показва на страницата на скрипта. Коментарите могат да бъдат вмъкнати във формата @compatible firefox Must disable pop-up blocker. Разпознатите браузъри са: firefox, chrome, opera, safari, edge.
§@incompatible
Маркира този скрипт като несъвместим с браузър. Информацията за съвместимост ще се показва на страницата на скрипта. Незадължителни коментари могат да бъдат вмъкнати във формата @incompatible firefox Broken since Firefox 23. Разпознатите браузъри са: firefox, chrome, opera, safari, edge.
§@antifeature
Разкрива особености на скрипта, които облагодетелстват автора, а не потребителя. Форматът е следния @antifeature тип описание. тип е задължително, описание е по желание. Прочетете тук за информация на типна Greasy Fork.
§@antifeature:XX-YY
@antifeature описано в специфична локализация, където XX еISO 639-1 2-буквен код и YY не е задължителен ISO 3166 код на държавата. Показва се вместо оригинална@antifeature, когато потребителят разглежда сайта в съответната локализация.