Greasy Fork is available in English.

Потребителските скриптове имат техническата възможност да включват и изпълняват други скриптове. Най-правилният начин за това е ключът @require, но скриптовете също могат да направят XmlHttpRequest да свалят друг скрипт и да го вмъкнат в DOM.

Най-често това е полезна екстра и повечето автори го използват разумно, това също може да бъде изпълнено за зловредни цели. Един от основните принципи на Greasy Fork е това, че потребителят трябва да може да провери кода на скрипта. Външните скриптове могат да заобиколят този принцип по няколко начина: те могат да бъдат променени без предупреждение и следа, те могат да вмъкват различен код за различни хора, и те могат да бъдат използвани да скриват зловреден код, включен в кода на познати библиотеки. Дори някой да провери външния скрипт, и да установи че отговаря на условията, това не може да гарантира, че този скрипт е бил и винаги ще бъде такъв.

За да разреши на авторите да използват външни скриптове, Greasy Fork създаде бял списък от сайтове и шаблони, които могат да бъдат включвани в скрипта. Този списък се състои от адреси, които:

В момента списъкът е:

Ако се опитате да публикувате скрипт, който използва @require извън тези адреси, то той няма да може да бъде записан.

Ако скриптът, който искате да включите е JavaScript библиотека (например jQuery или YUI), опитайте да го намерите в някой от по-горе изброените сайтове. В частност cdnjs и jsDelivr съдържат широк набор от библиотеки.

Ако все пак скриптът, който желаете да използвате не е наличен там, let us know и ще опитаме да го намерим някъде другаде (или да го хостваме самите ние!).

Ако вие сте написали скрипта, който искате да включите, можете да го публикувате отделно на Greasy Fork, избирайки "Библиотека" за типа му. След това можете да го използвате във вашия скрипт.