Greasy Fork is available in English.

MooMoo.io | ?KEANU DA BEST?

【 ČESKY 】 ➜ 〖 MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ 〗〖 MĚNIČ ČEPIC 〗〖 LEPŠÍ MINIMAPA 〗〖 ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNOSTÍ 〗〖 DALŠÍ VYLEPŠENÍ 〗ㅤ【 ENGLISH 】 ➜〖 CHANGE HAT + BUYING 〗〖 CHANGER HATS 〗〖 BETTER MINIMAP 〗〖 REMOVING NEEDLESSNESS 〗〖 OTHER IMPROVEMENTS 〗

لا ينبغي أن لا يتم تثبيت هذا السكريت مباشرة. هو مكتبة لسكبتات لتشمل مع التوجيه الفوقية // @require https://greasyfork.org/scripts/38873-moomoo-io-keanu-da-best/code/MooMooio%20%7C%20KEANU%20DA%20BEST.js?version=254058

// ==UserScript==
// @name      MooMoo.io | ?KEANU DA BEST?
// @namespace   https://greasyfork.org/users/171308
// @version    ╳F╳Δ╳Z╳Σ╳
// @description  【 ČESKY 】 ➜ 〖 MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ 〗〖 MĚNIČ ČEPIC 〗〖 LEPŠÍ MINIMAPA 〗〖 ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNOSTÍ 〗〖 DALŠÍ VYLEPŠENÍ 〗ㅤ【 ENGLISH 】 ➜〖 CHANGE HAT + BUYING 〗〖 CHANGER HATS 〗〖 BETTER MINIMAP 〗〖 REMOVING NEEDLESSNESS 〗〖 OTHER IMPROVEMENTS 〗
// @author     ?KEANU DA BEST?
// @match     *.moomoo.io/*
// @match     *://45.77.0.81/*
// @require    http://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
// @icon      http://i.imgur.com/EVgFAYg.png
// ==/UserScript==

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ?FΣΓΔΠΨZΣΓΛΓ? \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

// http://keycode.info/
// https://www.cambiaresearch.com/articles/15/javascript-char-codes-key-codes

// MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ ║ \ [ < /git > / 226 ] ─ Kupování | Fn [ Toggle Touchpad / 255 ] ─ Nekupování | Shift [ 16 ] ─ Zrychlovací Čepice | B [ 66 ] ─ Bushido Zbroj | Caps Lock [ 20 ] ─ Zimní Čapka | Ctrl [ 17 ] ─ Tanková Výzbroj | F [ 70 ] ─ Samurajská Zbroj | V [ 86 ] ─ Rybí Čepice | Z [ 90 ] ─ Lékařská Výzbroj | Y [ 89 ] ─ Proti Zaměřovací Helma | Escape / 0 [ 27 / 96 ] ─ FΔZΣ | ; [ Grave Accent / Ñ / Æ ] ─ Barbarská Zbroj | Alt [ 18 ] ─ Býčí Helma \\
// CHANGE HAT + BUYING ║ \ [ < /git > / 226 ] ─ Fn | Y [ Toggle Touchpad / 255 ] ─ Not Buying | Shift [ 16 ] ─ Booster Hat | B [ 66 ] ─ Bushido Armor | Caps Lock [ 20 ] ─ Winter Cap | Ctrl [ 17 ] ─ Tank Gear | F [ 70 ] ─ Samurai Armor | V [ 86 ] ─ Flipper Hat | Z [ 90 ] ─ Medic Gear | Y [ 89 ] ─ Emp Helmet | Escape / 0 [ 27 / 96 ] ─ FΔZΣ | ; [ Grave Accent / Ñ / Æ ] ─ Barbarian Armor | Alt [ 18 ] ─ Bull Helmet | 1 [ Numpad 1 / 97 ] ─ Moo Head | 3 [ Numpad 3 / 99 ] ─ Pig Head | 2 [ Numpad 2 / 98 ] ─ Fluff Head | = [ equal sign / 187 ] ─ Pandou Head | P [ 80 ] ─ Bear Head | ´ [ forward slash / ç / 191 ] ─ Monkey Head | O [ 79 ] ─ Polar Head | 4 [ Numpad 4 / 100 ] ─ Fez Hat | 6 [ Numpad 6 / 102 ] ─ Enigma Hat | L [ 76 ] ─ Blitz Hat | ¨ [ back slash / 220 ] ─ Bob XIII Hat | § [ single quote / ø / ä / 222 ] ─ Bummle Hat | 7 [ Numpad 7 / 103 ] ─ Straw Hat | 8 [ Numpad 8 / 104 ] ─ Cowboy Hat | 9 [ Numpad 9 / 105 ] ─ Ranger Hat | 5 [ Numpad 5 / 101 ] ─ Explorer Hat | H [ 72 ] ─ Marksman Cap | . [ perid / 190 ] ─ Bush Gear | - [ dash / 189 ] ─ Halo | M [ 77 ] ─ Soldier Helmet | N [ 78 ] ─ Anti Venom Gear | , [ comma / 188 ] ─ Miners Helmet | J [ 74 ] ─ Musketeer Hat | G [ 71 ] ─ Plague Mask | U [ 85 ] ─ Bull Mask | K [ 75 ] ─ Windmill Hat | T [ 84 ] ─ Spike Gear | I [ 73 ] ─ Scavenger Gear \\

var Zf = [0,0],
  tN = [[12, "Booster Hat"], [16, "Bushido Armor"], [31, "Flipper Hat"], [13, "Medic Gear"], [15, "Winter Cap"], [22, "Emp Helmet"], [26, "Barbarian Armor"], [20, "Samurai Armor"], [40, "Tank Gear"], [7, "Bull Helmet"], [28, "Moo Head"], [29, "Pig Head"], [30, "Fluff Head"], [36, "Pandou Head"], [37, "Bear Head"], [38, "Monkey Head"], [44, "Polar Head"], [35, "Fez Hat"], [42, "Enigma Hat"], [43, "Blitz Hat"], [49, "Bob XIII Hat"], [8, "Bummle Hat"], [2, "Straw Hat"], [5, "Cowboy Hat"], [4, "Ranger Hat"], [18, "Explorer Hat"], [1, "Marksman Cap"], [10, "Bush Gear"], [48, "Halo"], [6, "Soldier Helmet"], [23, "Anti Venom Gear"], [9, "Miners Helmet"], [32, "Musketeer Hat"], [21, "Plague Mask"], [46, "Bull Mask"], [14, "Windmill Hat"], [11, "Spike Gear"], [27, "Scavenger Gear"]];

function Rt(sE){
  if(Zf[0] === 0){
    storeEquip(tN[sE][0]);
    document.title = tN[sE][1];
    Zf[1] = 90;
    revertTitle();
  } else {
    storeBuy(tN[sE][0]);
    Zf[0] = 0;
    Zf[1] = 180;
    document.title = "Už Koupeno┃Málo Zlata";
    revertTitle();
  }
}

document.addEventListener('keydown', function(kfc) {
  if(!$(':focus').length) {
    switch (kfc.keyCode) {
      case 226: Zf[0] = 1; Zf[1] = 300; document.title = "Kupování...."; kfc.preventDefault(); break;           // Kupování.... / Buying....  = \ [ < /git > / 226 ]
      case 255: if(Zf[0] === 1){Zf[1] = 120; document.title = "Nekupování....";} Zf[0] = 0; kfc.preventDefault(); break; // Nekupování.... / Not Buying = Fn [ Toggle Touchpad / 255 ]
      case 27,96: storeEquip(45); kfc.preventDefault(); break; // FΔZΣ / FΔZΣ             = Escape / 0 [ 27 / 96 ]
      case 16: Rt(0); kfc.preventDefault(); break;       // Booster Hat / Zrychlovací Čepice  = Shift [ 16 ]
      case 66: Rt(1); kfc.preventDefault(); break;       // Bushido Armor / Bushido Zbroj    = B [ 66 ]
      case 86: Rt(2); kfc.preventDefault(); break;       // Flipper Hat / Rybí Čepice      = V [ 86 ]
      case 90: Rt(3); kfc.preventDefault(); break;       // Medic Gear / Lékařská Výzbroj    = Z [ 90 ]
      case 20: Rt(4); kfc.preventDefault(); break;       // Winter Cap / Zimní Čapka      = Caps Lock [ 20 ]
      case 89: Rt(5); kfc.preventDefault(); break;       // Emp Helmet / Proti Zaměřovací Helma = Y [ 89 ]
      case 192: Rt(6); kfc.preventDefault(); break;       // Barbarian Armor / Barbarská Zbroj  = ; [ Grave Accent / Ñ / Æ ]
      case 70: Rt(7); kfc.preventDefault(); break;       // Samurai Armor / Samurajská Zbroj  = F [ 70 ]
      case 17: Rt(8); kfc.preventDefault(); break;       // Tank Gear / Tanková Výzbroj     = Ctrl [ 17 ]
      case 18: Rt(9); kfc.preventDefault(); break;       // Bull Helmet / Býčí Helma      = Alt [ 18 ]
      case 97: Rt(10); kfc.preventDefault(); break;       // Moo Head              = 1 [ Numpad 1 / 97 ]
      case 99: Rt(11); kfc.preventDefault(); break;       // Pig Head              = 3 [ Numpad 3 / 99 ]
      case 98: Rt(12); kfc.preventDefault(); break;       // Fluff Head             = 2 [ Numpad 2 / 98 ]
      case 187: Rt(13); kfc.preventDefault(); break;      // Pandou Head             = = [ equal sign / 187 ]
      case 80: Rt(14); kfc.preventDefault(); break;       // Bear Head              = P [ 80 ]
      case 191: Rt(15); kfc.preventDefault(); break;      // Monkey Head             = ´ [ forward slash / ç / 191 ]
      case 79: Rt(16); kfc.preventDefault(); break;       // Polar Head             = O [ 79 ]
      case 100: Rt(17); kfc.preventDefault(); break;      // Fez Hat               = 4 [ Numpad 4 / 100 ]
      case 102: Rt(18); kfc.preventDefault(); break;      // Enigma Hat             = 6 [ Numpad 6 / 102 ]
      case 76: Rt(19); kfc.preventDefault(); break;       // Blitz Hat              = L [ 76 ]
      case 220: Rt(20); kfc.preventDefault(); break;      // Bob XIII Hat            = ¨ [ back slash / 220 ]
      case 222: Rt(21); kfc.preventDefault(); break;      // Bummle Hat             = § [ single quote / ø / ä / 222 ]
      case 103: Rt(22); kfc.preventDefault(); break;      // Straw Hat              = 7 [ Numpad 7 / 103 ]
      case 104: Rt(23); kfc.preventDefault(); break;      // Cowboy Hat             = 8 [ Numpad 8 / 104 ]
      case 105: Rt(24); kfc.preventDefault(); break;      // Ranger Hat             = 9 [ Numpad 9 / 105 ]
      case 101: Rt(25); kfc.preventDefault(); break;      // Explorer Hat            = 5 [ Numpad 5 / 101 ]
      case 72: Rt(26); kfc.preventDefault(); break;       // Marksman Cap            = H [ 72 ]
      case 190: Rt(27); kfc.preventDefault(); break;      // Bush Gear              = . [ perid / 190 ]
      case 189: Rt(28); kfc.preventDefault(); break;      // Halo                = - [ dash / 189 ]
      case 77: Rt(29); kfc.preventDefault(); break;       // Soldier Helmet           = M [ 77 ]
      case 78: Rt(30); kfc.preventDefault(); break;       // Anti Venom Gear           = N [ 78 ]
      case 188: Rt(31); kfc.preventDefault(); break;      // Miners Helmet            = , [ comma / 188 ]
      case 74: Rt(32); kfc.preventDefault(); break;       // Musketeer Hat            = J [ 74 ]
      case 71: Rt(33); kfc.preventDefault(); break;       // Plague Mask             = G [ 71 ]
      case 85: Rt(34); kfc.preventDefault(); break;       // Bull Mask              = U [ 85 ]
      case 75: Rt(35); kfc.preventDefault(); break;       // Windmill Hat            = K [ 75 ]
      case 84: Rt(36); kfc.preventDefault(); break;       // Spike Gear             = T [ 84 ]
      case 73: Rt(37); kfc.preventDefault(); break;       // Scavenger Gear           = I [ 73 ]
     }
	}
});

// MĚNIČ ČEPIC ║ Zvířata Zdarma ─ F5 [ 116 ] | Panda / Medvěd / Opice / Polární Medvěd ─ F9 [ 120 ] | Kráva / Prase / Ovce / Býk ─ F10 [ 121 ] | Zdarma ─ Tab [ 9 ] | Zvířata ─ F6 [ 117 ] | Červená / Modrá ─ F1 [ 112 ] | Všechny Postupně ─ F3 [ 114 ] | ? ─ Windows Menu [ Right ⌘ / 93 ] \\
// CHANGER HATS ║ Animals Free ─ F5 [ 116 ] | Panda / Bear / Monkey / Polar Bear ─ F9 [ 120 ] | Pig / Cow / Sheep / Bull ─ F10 [ 121 ] | Free ─ Tab [ 9 ] | Animals ─ F6 [ 117 ] | Blue / Red ─ F1 [ 122 ] | All Gradually ─ F3 [ 114 ] | ? ─ Windows Menu [ Right ⌘ / 93 ] \\

// Zvířata Zdarma ─ F5 [ 116 ] \\
// Animals Free ─ F5 [ 116 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
	var změna = true;
  var ID_FΔZΣ = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
	var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;

	document.addEventListener('keydown', function (e) {
		if (e.keyCode == 116) {
			e.preventDefault();
			if (změna) {
      storeEquip(ID_Moo_Head);
      můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
			} else {
      clearTimeout(můjVar);
      clearTimeout(můjVar2);
      clearTimeout(můjVar3);
      clearTimeout(můjVar4);
      clearTimeout(můjVar5);
      clearTimeout(můjVar6);
      clearTimeout(můjVar7);
      storeEquip(ID_FΔZΣ);
			}
			změna = !změna;
		}
	});

  function h1() {
  storeEquip(ID_Moo_Head);
  clearTimeout(můjVar);
  můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
  storeEquip(ID_Pig_Head);
  clearTimeout(můjVar2);
  můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
  storeEquip(ID_Fluff_Head);
  clearTimeout(můjVar3);
  můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
  storeEquip(ID_Pandou_Head);
  clearTimeout(můjVar4);
  můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 270);
  }
  function h5() {
  storeEquip(ID_Bear_Head);
  clearTimeout(můjVar5);
  můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 270);
  }
  function h6() {
  storeEquip(ID_Monkey_Head);
  clearTimeout(můjVar6);
  můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 270);
  }
  function h7() {
  storeEquip(ID_Polar_Head);
  clearTimeout(můjVar7);
  můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Panda / Medvěd / Opice / Polární Medvěd ─ F9 [ 120 ] \\
// Panda / Bear / Monkey / Polar Bear ─ F9 [ 120 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
	var změna = true;
  var ID_FΔZΣ = 45;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;

	document.addEventListener('keydown', function (e) {
		if (e.keyCode == 120) {
			e.preventDefault();
			if (změna) {
      storeEquip(ID_Pandou_Head);
      můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
			} else {
      clearTimeout(můjVar);
      clearTimeout(můjVar2);
      clearTimeout(můjVar3);
      clearTimeout(můjVar4);
      storeEquip(ID_FΔZΣ);
			}
			změna = !změna;
		}
	});

  function h1() {
  storeEquip(ID_Pandou_Head);
  clearTimeout(můjVar);
  můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
  storeEquip(ID_Bear_Head);
  clearTimeout(můjVar2);
  můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
  storeEquip(ID_Monkey_Head);
  clearTimeout(můjVar3);
  můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
  storeEquip(ID_Polar_Head);
  clearTimeout(můjVar4);
  můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Kráva / Prase / Ovce / Býk ─ F10 [ 121 ] \\
// Pig / Cow / Sheep / Bull ─ F10 [ 121 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
	var změna = true;
  var ID_FΔZΣ = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
	var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Bull_Mask = 46;

	document.addEventListener('keydown', function (e) {
		if (e.keyCode == 121) {
			e.preventDefault();
			if (změna) {
      storeEquip(ID_Moo_Head);
      můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
			} else {
      clearTimeout(můjVar);
      clearTimeout(můjVar2);
      clearTimeout(můjVar3);
      clearTimeout(můjVar4);
      storeEquip(ID_FΔZΣ);
			}
			změna = !změna;
		}
	});

  function h1() {
  storeEquip(ID_Moo_Head);
  clearTimeout(můjVar);
  můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
  storeEquip(ID_Pig_Head);
  clearTimeout(můjVar2);
  můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
  storeEquip(ID_Fluff_Head);
  clearTimeout(můjVar3);
  můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
  storeEquip(ID_Bull_Mask);
  clearTimeout(můjVar4);
  můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Zdarma ─ Tab [ 9 ] \\
// Free ─ Tab [ 9 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
	var změna = true;
  var ID_FΔZΣ = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
	var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
  var ID_Fez_Hat = 35;
  var ID_Enigma_Hat = 42;
  var ID_Blitz_Hat = 43;
  var ID_Bob_XIII_Hat = 49;

	document.addEventListener('keydown', function (e) {
		if (e.keyCode == 9) {
			e.preventDefault();
			if (změna) {
      storeEquip(ID_Moo_Head);
      můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
			} else {
      clearTimeout(můjVar);
      clearTimeout(můjVar2);
      clearTimeout(můjVar3);
      clearTimeout(můjVar4);
      clearTimeout(můjVar5);
      clearTimeout(můjVar6);
      clearTimeout(můjVar7);
      clearTimeout(můjVar8);
      clearTimeout(můjVar9);
      clearTimeout(můjVar10);
      clearTimeout(můjVar11);
      storeEquip(ID_FΔZΣ);
			}
			změna = !změna;
		}
	});

  function h1() {
  storeEquip(ID_Moo_Head);
  clearTimeout(můjVar);
  můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 180);
  }
  function h2() {
  storeEquip(ID_Pig_Head);
  clearTimeout(můjVar2);
  můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 180);
  }
  function h3() {
  storeEquip(ID_Fluff_Head);
  clearTimeout(můjVar3);
  můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 180);
  }
  function h4() {
  storeEquip(ID_Pandou_Head);
  clearTimeout(můjVar4);
  můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 180);
  }
  function h5() {
  storeEquip(ID_Bear_Head);
  clearTimeout(můjVar5);
  můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 180);
  }
  function h6() {
  storeEquip(ID_Monkey_Head);
  clearTimeout(můjVar6);
  můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 180);
  }
  function h7() {
  storeEquip(ID_Polar_Head);
  clearTimeout(můjVar7);
  můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 180);
  }
  function h8() {
  storeEquip(ID_Fez_Hat);
  clearTimeout(můjVar8);
  můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 180);
  }
  function h9() {
  storeEquip(ID_Enigma_Hat);
  clearTimeout(můjVar9);
  můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 180);
  }
  function h10() {
  storeEquip(ID_Blitz_Hat);
  clearTimeout(můjVar10);
  můjVar11 = setTimeout(function(){ h11(); }, 180);
  }
  function h11() {
  storeEquip(ID_Bob_XIII_Hat);
  clearTimeout(můjVar11);
  můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
  }
})();

// Zvířata ─ F6 [ 117 ] \\
// Animals ─ F6 [ 117 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
	var změna = true;
  var ID_FΔZΣ = 45;
  var ID_Moo_Head = 28;
	var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
  var ID_Flipper_Hat = 31;
  var ID_Bull_Mask = 46;

	document.addEventListener('keydown', function (e) {
		if (e.keyCode == 117) {
			e.preventDefault();
			if (změna) {
      storeEquip(ID_Moo_Head);
      můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
			} else {
      clearTimeout(můjVar);
      clearTimeout(můjVar2);
      clearTimeout(můjVar3);
      clearTimeout(můjVar4);
      clearTimeout(můjVar5);
      clearTimeout(můjVar6);
      clearTimeout(můjVar7);
      clearTimeout(můjVar8);
      clearTimeout(můjVar9);
      storeEquip(ID_FΔZΣ);
			}
			změna = !změna;
		}
	});

  function h1() {
  storeEquip(ID_Moo_Head);
  clearTimeout(můjVar);
  můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 270);
  }
  function h2() {
  storeEquip(ID_Pig_Head);
  clearTimeout(můjVar2);
  můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 270);
  }
  function h3() {
  storeEquip(ID_Fluff_Head);
  clearTimeout(můjVar3);
  můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 270);
  }
  function h4() {
  storeEquip(ID_Pandou_Head);
  clearTimeout(můjVar4);
  můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 270);
  }
  function h5() {
  storeEquip(ID_Bear_Head);
  clearTimeout(můjVar5);
  můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 270);
  }
  function h6() {
  storeEquip(ID_Monkey_Head);
  clearTimeout(můjVar6);
  můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 270);
  }
  function h7() {
  storeEquip(ID_Polar_Head);
  clearTimeout(můjVar7);
  můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 270);
  }
  function h8() {
  storeEquip(ID_Flipper_Hat);
  clearTimeout(můjVar8);
  můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 270);
  }
  function h9() {
  storeEquip(ID_Bull_Mask);
  clearTimeout(můjVar9);
  můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 270);
  }
})();

// Červená / Modrá ─ F1 [ 112 ] \\
// Red / Blue ─ F1 [ 112 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
	var změna = true;
	var ID_Bummle_Hat = 8;
  var ID_FΔZΣ = 45;
	var ID_Winter_Cap = 15;

	document.addEventListener('keydown', function (e) {
		if (e.keyCode == 112) {
			e.preventDefault();
			if (změna) {
      storeEquip(ID_Bummle_Hat);
      můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 125);
			} else {
      clearTimeout(můjVar);
      clearTimeout(můjVar2);
      storeEquip(ID_FΔZΣ);
			}
			změna = !změna;
		}
	});

  function h1() {
  storeEquip(ID_Bummle_Hat);
  clearTimeout(můjVar);
  můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 125);
  }
  function h2() {
  storeEquip(ID_Winter_Cap);
  clearTimeout(můjVar2);
  můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 125);
  }
})();

// Všechny Postupně ─ F3 [ 114 ] \\
// All Gradually ─ F3 [ 114 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
  var můjVar12;
  var můjVar13;
  var můjVar14;
  var můjVar15;
  var můjVar16;
  var můjVar17;
  var můjVar18;
  var můjVar19;
  var můjVar20;
  var můjVar21;
  var můjVar22;
  var můjVar23;
  var můjVar24;
  var můjVar25;
  var můjVar26;
  var můjVar27;
  var můjVar28;
  var můjVar29;
  var můjVar30;
  var můjVar31;
  var můjVar32;
  var můjVar33;
  var můjVar34;
  var můjVar35;
  var můjVar36;
  var můjVar37;
  var můjVar38;
  var můjVar39;
	var změna = true;
  var ID_FΔZΣ = 45;
	var ID_Moo_Head = 28;
	var ID_Pig_Head = 29;
  var ID_Fluff_Head = 30;
  var ID_Pandou_Head = 36;
  var ID_Bear_Head = 37;
  var ID_Monkey_Head = 38;
  var ID_Polar_Head = 44;
	var ID_Fez_Hat = 35;
	var ID_Enigma_Hat = 42;
	var ID_Blitz_Hat = 43;
	var ID_Bob_XIII_Hat = 49;
	var ID_Bummle_Hat = 8;
	var ID_Straw_Hat = 2;
	var ID_Winter_Cap = 15;
	var ID_Cowboy_Hat = 5;
	var ID_Ranger_Hat = 4;
	var ID_Explorer_Hat = 18;
	var ID_Flipper_Hat = 31;
	var ID_Marksman_Cap = 1;
	var ID_Bush_Gear = 10;
  var ID_Halo = 48;
	var ID_Soldier_Helmet = 6;
	var ID_Anti_Venom_Gear = 23;
	var ID_Medic_Gear = 13;
	var ID_Miners_Helmet = 9;
	var ID_Musketeer_Hat = 32;
	var ID_Bull_Helmet = 7;
  var ID_Emp_Helmet = 22;
  var ID_Booster_Hat = 12;
  var ID_Barbarian_Armor = 26;
  var ID_Plague_Mask = 21;
  var ID_Bull_Mask = 46;
  var ID_Windmill_Hat = 14;
  var ID_Spike_Gear = 11;
  var ID_Samurai_Armor = 20;
  var ID_Bushido_Armor = 16;
  var ID_Scavenger_Gear = 27;
  var ID_Tank_Gear = 40;

	document.addEventListener('keydown', function (e) {
		if (e.keyCode == 114) {
			e.preventDefault();
			if (změna) {
      storeEquip(ID_FΔZΣ);
      můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 75);
			} else {
      clearTimeout(můjVar);
      clearTimeout(můjVar2);
      clearTimeout(můjVar3);
      clearTimeout(můjVar4);
      clearTimeout(můjVar5);
      clearTimeout(můjVar6);
      clearTimeout(můjVar7);
      clearTimeout(můjVar8);
      clearTimeout(můjVar9);
      clearTimeout(můjVar10);
      clearTimeout(můjVar11);
      clearTimeout(můjVar12);
      clearTimeout(můjVar13);
      clearTimeout(můjVar14);
      clearTimeout(můjVar15);
      clearTimeout(můjVar16);
      clearTimeout(můjVar17);
      clearTimeout(můjVar18);
      clearTimeout(můjVar19);
      clearTimeout(můjVar20);
      clearTimeout(můjVar21);
      clearTimeout(můjVar22);
      clearTimeout(můjVar23);
      clearTimeout(můjVar24);
      clearTimeout(můjVar25);
      clearTimeout(můjVar26);
      clearTimeout(můjVar27);
      clearTimeout(můjVar28);
      clearTimeout(můjVar29);
      clearTimeout(můjVar30);
      clearTimeout(můjVar31);
      clearTimeout(můjVar32);
      clearTimeout(můjVar33);
      clearTimeout(můjVar34);
      clearTimeout(můjVar35);
      clearTimeout(můjVar36);
      clearTimeout(můjVar37);
      clearTimeout(můjVar38);
      clearTimeout(můjVar39);
      storeEquip(ID_FΔZΣ);
			}
			změna = !změna;
		}
	});

  function h1() {
  storeEquip(ID_FΔZΣ);
  clearTimeout(můjVar);
  můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 75);
  }
  function h2() {
  storeEquip(ID_Moo_Head);
  clearTimeout(můjVar2);
  můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 75);
  }
  function h3() {
  storeEquip(ID_Pig_Head);
  clearTimeout(můjVar3);
  můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 75);
  }
  function h4() {
  storeEquip(ID_Fluff_Head);
  clearTimeout(můjVar4);
  můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 75);
  }
  function h5() {
  storeEquip(ID_Pandou_Head);
  clearTimeout(můjVar5);
  můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 75);
  }
  function h6() {
  storeEquip(ID_Bear_Head);
  clearTimeout(můjVar6);
  můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 75);
  }
  function h7() {
  storeEquip(ID_Monkey_Head);
  clearTimeout(můjVar7);
  můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 75);
  }
  function h8() {
  storeEquip(ID_Polar_Head);
  clearTimeout(můjVar8);
  můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 75);
  }
  function h9() {
  storeEquip(ID_Fez_Hat);
  clearTimeout(můjVar9);
  můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 75);
  }
  function h10() {
  storeEquip(ID_Enigma_Hat);
  clearTimeout(můjVar10);
  můjVar11 = setTimeout(function(){ h11(); }, 75);
  }
  function h11() {
  storeEquip(ID_Blitz_Hat);
  clearTimeout(můjVar11);
  můjVar12 = setTimeout(function(){ h12(); }, 75);
  }
  function h12() {
  storeEquip(ID_Bob_XIII_Hat);
  clearTimeout(můjVar12);
  můjVar13 = setTimeout(function(){ h13(); }, 75);
  }
  function h13() {
  storeEquip(ID_Bummle_Hat);
  clearTimeout(můjVar13);
  můjVar14 = setTimeout(function(){ h14(); }, 75);
  }
  function h14() {
  storeEquip(ID_Straw_Hat);
  clearTimeout(můjVar14);
  můjVar15 = setTimeout(function(){ h15(); }, 75);
  }
  function h15() {
  storeEquip(ID_Winter_Cap);
  clearTimeout(můjVar15);
  můjVar16 = setTimeout(function(){ h16(); }, 75);
  }
  function h16() {
  storeEquip(ID_Cowboy_Hat);
  clearTimeout(můjVar16);
  můjVar17 = setTimeout(function(){ h17(); }, 75);
  }
  function h17() {
  storeEquip(ID_Ranger_Hat);
  clearTimeout(můjVar17);
  můjVar18 = setTimeout(function(){ h18(); }, 75);
  }
  function h18() {
  storeEquip(ID_Explorer_Hat);
  clearTimeout(můjVar18);
  můjVar19 = setTimeout(function(){ h19(); }, 75);
  }
  function h19() {
  storeEquip(ID_Flipper_Hat);
  clearTimeout(můjVar19);
  můjVar20 = setTimeout(function(){ h20(); }, 75);
  }
  function h20() {
  storeEquip(ID_Marksman_Cap);
  clearTimeout(můjVar20);
  můjVar21 = setTimeout(function(){ h21(); }, 75);
  }
  function h21() {
  storeEquip(ID_Bush_Gear);
  clearTimeout(můjVar21);
  můjVar22 = setTimeout(function(){ h22(); }, 75);
  }
  function h22() {
  storeEquip(ID_Halo);
  clearTimeout(můjVar22);
  můjVar23 = setTimeout(function(){ h23(); }, 75);
  }
  function h23() {
  storeEquip(ID_Soldier_Helmet);
  clearTimeout(můjVar23);
  můjVar24 = setTimeout(function(){ h24(); }, 75);
  }
  function h24() {
  storeEquip(ID_Anti_Venom_Gear);
  clearTimeout(můjVar24);
  můjVar25 = setTimeout(function(){ h25(); }, 75);
  }
  function h25() {
  storeEquip(ID_Medic_Gear);
  clearTimeout(můjVar25);
  můjVar26 = setTimeout(function(){ h26(); }, 75);
  }
  function h26() {
  storeEquip(ID_Miners_Helmet);
  clearTimeout(můjVar26);
  můjVar27 = setTimeout(function(){ h27(); }, 75);
  }
  function h27() {
  storeEquip(ID_Musketeer_Hat);
  clearTimeout(můjVar27);
  můjVar28 = setTimeout(function(){ h28(); }, 75);
  }
  function h28() {
  storeEquip(ID_Bull_Helmet);
  clearTimeout(můjVar28);
  můjVar29 = setTimeout(function(){ h29(); }, 75);
  }
  function h29() {
  storeEquip(ID_Emp_Helmet);
  clearTimeout(můjVar29);
  můjVar30 = setTimeout(function(){ h30(); }, 75);
  }
  function h30() {
  storeEquip(ID_Booster_Hat);
  clearTimeout(můjVar30);
  můjVar31 = setTimeout(function(){ h31(); }, 75);
  }
  function h31() {
  storeEquip(ID_Barbarian_Armor);
  clearTimeout(můjVar31);
  můjVar32 = setTimeout(function(){ h32(); }, 75);
  }
  function h32() {
  storeEquip(ID_Plague_Mask);
  clearTimeout(můjVar32);
  můjVar33 = setTimeout(function(){ h33(); }, 75);
  }
  function h33() {
  storeEquip(ID_Bull_Mask);
  clearTimeout(můjVar33);
  můjVar34 = setTimeout(function(){ h34(); }, 75);
  }
  function h34() {
  storeEquip(ID_Windmill_Hat);
  clearTimeout(můjVar34);
  můjVar35 = setTimeout(function(){ h35(); }, 75);
  }
  function h35() {
  storeEquip(ID_Spike_Gear);
  clearTimeout(můjVar35);
  můjVar36 = setTimeout(function(){ h36(); }, 75);
  }
  function h36() {
  storeEquip(ID_Samurai_Armor);
  clearTimeout(můjVar36);
  můjVar37 = setTimeout(function(){ h37(); }, 75);
  }
  function h37() {
  storeEquip(ID_Bushido_Armor);
  clearTimeout(můjVar37);
  můjVar38 = setTimeout(function(){ h38(); }, 75);
  }
  function h38() {
  storeEquip(ID_Scavenger_Gear);
  clearTimeout(můjVar38);
  můjVar39 = setTimeout(function(){ h39(); }, 75);
  }
  function h39() {
  storeEquip(ID_Tank_Gear);
  clearTimeout(můjVar39);
  můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 75);
  }
})();

// ? ─ Windows Menu [ Right ⌘ / 93 ] \\
// ? ─ Windows Menu [ Right ⌘ / 93 ] \\

(function() {
  var můjVar;
  var můjVar2;
  var můjVar3;
  var můjVar4;
  var můjVar5;
  var můjVar6;
  var můjVar7;
  var můjVar8;
  var můjVar9;
  var můjVar10;
  var můjVar11;
	var změna = true;
  var ID_0_0_0_0_0_0 = 0;
  var ID_17_17_17_17 = 17;
  var ID_24_24_24_24 = 24;
  var ID_33_33_33_33 = 33;
  var ID_34_34_34_34 = 34;
  var ID_39_39_39_39 = 39;
  var ID_41_41_41_41 = 41;
  var ID_45_45_45_45 = 45;
  var ID_47_47_47_47 = 47;

	document.addEventListener('keydown', function (e) {
		if (e.keyCode == 93) {
			e.preventDefault();
			if (změna) {
      storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
      můjVar = setTimeout(function(){ h1(); }, 180);
			} else {
      clearTimeout(můjVar);
      clearTimeout(můjVar2);
      clearTimeout(můjVar3);
      clearTimeout(můjVar4);
      clearTimeout(můjVar5);
      clearTimeout(můjVar6);
      clearTimeout(můjVar7);
      clearTimeout(můjVar8);
      clearTimeout(můjVar9);
      storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
			}
			změna = !změna;
		}
	});

  function h1() {
  storeEquip(ID_0_0_0_0_0_0);
  clearTimeout(můjVar);
  můjVar2 = setTimeout(function(){ h2(); }, 180);
  }
  function h2() {
  storeEquip(ID_17_17_17_17);
  clearTimeout(můjVar2);
  můjVar3 = setTimeout(function(){ h3(); }, 180);
  }
  function h3() {
  storeEquip(ID_24_24_24_24);
  clearTimeout(můjVar3);
  můjVar4 = setTimeout(function(){ h4(); }, 180);
  }
  function h4() {
  storeEquip(ID_33_33_33_33);
  clearTimeout(můjVar4);
  můjVar5 = setTimeout(function(){ h5(); }, 180);
  }
  function h5() {
  storeEquip(ID_34_34_34_34);
  clearTimeout(můjVar5);
  můjVar6 = setTimeout(function(){ h6(); }, 180);
  }
  function h6() {
  storeEquip(ID_39_39_39_39);
  clearTimeout(můjVar6);
  můjVar7 = setTimeout(function(){ h7(); }, 180);
  }
  function h7() {
  storeEquip(ID_41_41_41_41);
  clearTimeout(můjVar7);
  můjVar8 = setTimeout(function(){ h8(); }, 180);
  }
  function h8() {
  storeEquip(ID_45_45_45_45);
  clearTimeout(můjVar8);
  můjVar9 = setTimeout(function(){ h9(); }, 180);
  }
  function h9() {
  storeEquip(ID_47_47_47_47);
  clearTimeout(můjVar9);
  můjVar10 = setTimeout(function(){ h10(); }, 180);
  }
})();

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VYLEPŠENÍ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// IMPROVEMENTS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

$('#mapDisplay').css({'background': 'url("https://i.imgur.com/Zj0Dtyr.png")'});

(function() { var conf = {'map': {'w': '260','h': '260',},};

$('#mapDisplay').css({'width': conf.map.w + 'px','height': conf.map.h + 'px'});
$('#scoreDisplay').css({'bottom': '290px'});})();

var moomooVer = $('#linksContainer2 .menuLink').html(),
  hideSelectors = ['#mobileDownloadButtonContainer',
           '#followText',
           '#smallLinks',
           '#linksContainer1',
           '#twitterFollow',
           '#youtubeFollow',
           '#cdm-zone-02',
           '#youtuberOf',
           '#promoImg',
           '#downloadButtonContainer',
           '.menuHeader',
           '.menuLink',
           '.menuHeader:nth-child(5)',
           '.menuHeader:nth-child(6)',
           '.menuText'
           ],

  css = '#rightCardHolder {display: block!important}',
  head = document.head || document.getElementsByTagName('head')[0],
  style = document.createElement('style');

style.type = 'text/css';
if (style.styleSheet){
  style.styleSheet.cssText = css;
} else {
  style.appendChild(document.createTextNode(css));
}

for ( let i = 0; i < hideSelectors.length; i++ ) {
  $(hideSelectors[i]).hide();
}

head.appendChild(style);
$('#linksContainer2').html('<a href="./docs/versions.txt" target="_blank" class="menuLink">' + moomooVer + '</a>');

document.getElementById('promoImgHolder').innerHTML = '</iframe><iframe width="420px" height="236.25px" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/vL7D4eU0lYE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';
document.getElementById('adCard').innerHTML = '<iframe width="420px" height="236.25px" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/nM-fsCabIPc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';
// document.getElementById('downloadButtonContainer').innerHTML = '</iframe><iframe width="420px" height="236.25px" src="http://icecast3.play.cz/evropa2-128.mp3"></iframe>';

// document.getElementById("gameUI").style.backgroundImage = "url('')";
// document.getElementById("mainMenu").style.backgroundImage = "url('')";
document.getElementById('enterGame').innerHTML = '? DONT DIE LOSER ?';
document.getElementById('loadingText').innerHTML = '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YOUR GAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .';
document.getElementById('nameInput').placeholder = "TYPE NAME BISH";
document.getElementById('chatBox').placeholder = "TYPE YOU LOSER";
document.getElementById('diedText').innerHTML = '? YOU SUCK ?';
document.getElementById('gameName').innerHTML = '?KEANU DA BEST?';

$('.menuCard').css({'white-space': 'normal',
          'text-align': 'center',
          'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)',
          '-moz-box-shadow': '0px 0px rgba(255, 255, 255, 0)',
          '-webkit-box-shadow': '0px 0px rgba(255, 255, 255, 0)',
          'box-shadow': '0px 0px rgba(255, 255, 255, 0)',
          '-webkit-border-radius': '0px',
          '-moz-border-radius': '0px',
          'border-radius': '0px',
          'margin': '15px',
          'margin-top': '15px'});

$('#menuContainer').css({'white-space': 'normal'});

$('#nativeResolution').css({'cursor': 'pointer'});

$('#playMusic').css({'cursor': 'pointer'});

$('#guideCard').css({'overflow-y': 'hidden',
           'margin-top': 'auto',
           'margin-bottom': '30px'});

$('#serverSelect').css({'margin-bottom': '30.75px'});

$('#skinColorHolder').css({'margin-bottom': '30.75px'});

$('.settingRadio').css({'margin-bottom': '30.75px'});

$('#partyButton').css({'right': '67%',
            'left': '13%',
            'text-align': 'center',
            'bottom': '415px',
            'font-size': '24px',
            'top': 'unset'});

$('#joinPartyButton').css({'right': '13%',
              'left': '67%',
              'text-align': 'center',
              'bottom': '415px',
              'font-size': '24px',
              'top': 'unset'});

$('#linksContainer2').css({'-webkit-border-radius': '0px 0 0 0',
              '-moz-border-radius': '0px 0 0 0',
              'border-radius': '0px 0 0 0',
              'right': '44%',
              'left': '44%',
              'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)',
              'text-align': 'center',
              'bottom': '12px'});

$('#gameName').css({'color': '#FF0000',
          'text-shadow': '0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 2px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 3px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 4px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 5px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 6px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 7px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 8px 0 rgba(255, 255, 255, 0), 0 9px 0 rgba(255, 255, 255, 0)',
          'text-align': 'center',
          'font-size': '156px',
          'margin-bottom': '-30px'});

$('#loadingText').css({'color': '#808080',
            'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)',
            'padding': '8px',
            'right': '150%',
            'left': '150%',
            'margin-top': '40px'});

$('.ytLink').css({'color': '#144db4',
         'padding': '8px',
         'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)'});

$('.menuLink').css({'color': '#144db4'});

$('#nameInput').css({'border-radius': '0px',
           '-moz-border-radius': '0px',
           '-webkit-border-radius': '0px',
           'border': 'hidden'});

$('#serverSelect').css({'cursor': 'pointer',
            'color': '#FF0000',
            'background-color': '#808080',
            'border': 'hidden',
            'font-size': '20px'});

$('.menuButton').css({'border-radius': '0px',
           '-moz-border-radius': '0px',
           '-webkit-border-radius': '0px'});

$('#promoImgHolder').css({'position': 'absolute',
             'bottom': '-7%',
             'left': '20px',
             'width': '420px',
             'height': '236.25px',
             'padding-bottom': '18px',
             'margin-top': '0px'});

$('#adCard').css({'position': 'absolute',
         'bottom': '-7%',
         'right': '20px',
         'width': '420px',
         'height': '236.25px',
         'padding-bottom': '18px'});

$('#mapDisplay').css({'-webkit-border-radius': '0px',
           '-moz-border-radius': '0px',
           'border-radius': '0px'});

$('.menuHeader').css({'color': 'rgba(255, 255, 255, 1)'});

$('#killCounter').css({'color': '#ededed'});

$('#diedText').css({'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.74)'});

$('#gameCanvas').css({'background-color': '#f4f4f4'});

$('#allianceButton').css({'color': 'rgba(0, 0, 0, 1)'});

$('#storeButton').css({'color': 'rgba(0, 0, 0, 1)'});

$('#chatButton').css({'color': 'rgba(0, 0, 0, 1)'});

$('.gameButton').css({'-webkit-border-radius': '0px 0 0 0',
           '-moz-border-radius': '0px 0 0 0',
           'border-radius': '0px 0 0 0',
           'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('.uiElement, .resourceDisplay').css({'-webkit-border-radius': '0px',
                    '-moz-border-radius': '0px',
                    'border-radius': '0px',
                    'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#chatBox').css({'-webkit-border-radius': '0px',
          '-moz-border-radius': '0px',
          'border-radius': '0px',
          'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)',
          'text-align': 'center'});

$('#foodDisplay').css({'color': '#ae4d54'});

$('#woodDisplay').css({'color': '#758f58'});

$('#stoneDisplay').css({'color': '#818198'});

$('#scoreDisplay').css({'color': '#c2b17a'});

$('#leaderboard').css({'-webkit-border-radius': '0px',
            '-moz-border-radius': '0px',
            'border-radius': '0px',
            'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)',
            'text-align': 'center'});

$('#ageText').css({'color': '#000'});

$('#ageBar').css({'-webkit-border-radius': '0px',
         '-moz-border-radius': '0px',
         'border-radius': '0px',
         'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#ageBarBody').css({'-webkit-border-radius': '0px',
           '-moz-border-radius': '0px',
           'border-radius': '0px',
           'background-color': '#FF0000'});

$('.storeTab').css({'-webkit-border-radius': '0px',
          '-moz-border-radius': '0px',
          'border-radius': '0px',
          'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#storeHolder').css({'-webkit-border-radius': '0px',
            '-moz-border-radius': '0px',
            'border-radius': '0px',
            'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#allianceHolder').css({'-webkit-border-radius': '0px',
             '-moz-border-radius': '0px',
             'border-radius': '0px',
             'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('.actionBarItem').css({'-webkit-border-radius': '0px',
             'border-radius': '0px',
             'background-color': 'rgba(0, 0, 0, 0.4)'});

$('#itemInfoHolder').css({'text-align': 'center',
             'top': '125px',
             'left': '350px',
             'right': '350px',
             'max-width': '666px'});

// document.addEventListener("keydown", function(a) {if (a.keyCode == 8,9,13,16,17,18,19,20,27,33,34,35,36,37,38,39,40,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,96,97,98,100,101,102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,144,145,186,187,188,189,190,191,192,219,220,221,222) {document.getElementById("nameInput").value="FERANYZERIR BOT";}}, false);

var myElement = document.querySelector('#nameInput');
myElement.style.backgroundColor = "#808080";
myElement.style.color = "#FF0000";

var myElement = document.querySelector('#enterGame');
myElement.style.backgroundColor = "#FF0000";
myElement.style.color = "#808080";

$('#leaderboard').append('Miffy#8507');

addEventListener("click", function() { var Rf = document.documentElement, SfR = Rf.requestFullScreen || Rf.webkitRequestFullScreen || Rf.mozRequestFullScreen; SfR.call(Rf);});