Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

百度lite样式字体能否不要斜体字

About: AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列

斜体字看上去有点怪怪的,能加一个调字体的开关吗

Bình luận

  • 我查了一下所有的样式,没有发现有地方用的斜体字呢,可以加群反馈一下么,直接加群后私聊我,或者补一下图片呢

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.