Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

可以添加http://www.kanshula.org吗,谢谢

About: My Novel Reader
所有的运行都不错,可以自定义很多东西,就是点击退出的时候没有反应,需要刷新加载才可以看得到,不是自动重新加载

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.