Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

有什么办法能看到百度贴吧2017年之前的帖子?

最近度娘把2017年之前的历史帖子都封了,不让人看,让人措手不及,好多重要的资料都来不及备份。之前还可以通过wap版百度贴吧看到历史帖子,但是还没等我有所动作,这个办法也被度娘给堵上了,十分让人郁闷。

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.