Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

添加预加载多少页的设置参数

About: My Novel Reader

有些网页比较慢,每点下一章都要等待较长时间
希望设置一个预加载页数的参数,可以一次加载多个页面,避免每次点下一章都需要等待

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.