Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

Bug (and how to fix)

About: Hordes.io Auto Aim Mod
đã sửa February 2018 trong Thảo luận về Script Chrome

You need to change:


// @match hordes.io
to
// @match *://hordes.io/*
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.