Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

起点的第一章章节名显示不对

About: My Novel Reader
đã sửa July 2017 trong Thảo luận về Script PaleMoon

RT,起点所有小说的第一章的章节名显示都不对,第一章往后才能显示正确

本来应该显示为《破产魔王战记 - 序章 穿越者与魔王》,结果却显示为《破产魔王战记 - 与8963位书友共同开启《破产魔王战记》的二次元之旅》,主要原因是打开第一章时前面增加了一页,结果定位时定到了这一页,导致没能正确显示章节名。

给个第一章显示错误的地址:破产魔王战记 - 与8963位书友共同开启《破产魔王战记》的二次元之旅

修复很简单,搜索

         titleSelector: '.j_chapterName h1',

替换为

         titleSelector: 'h3.j_chapterName',

Bình luận

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.