Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

百度盘界面并没有改变,脚本无效

About: 仓库用度盘投稿助手

RT. Could you please fix it? thx.

Bình luận

 • 是下有没有用,如果无效清缓存试试。

 • 是下有没有用,如果无效清缓存试试。

  用了插件连度盘都加载不出来了,Chrome 59

 • 是下有没有用,如果无效清缓存试试。

  用了插件连度盘都加载不出来了,Chrome 59

  现在可以加载出来,然而点击之后不会弹窗。

 • ... 醉了

  把脚本禁用,启用插件,然后再 Ctrl+F5 强制刷新有用吗...

  我这里一切正常... 所以我也不知道要怎么修了 orz

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.