Greasy Fork is available in English.

Bu, Greasy Fork sitesinin okuyacağı bir kullanıcı betiği meta anahtarları listesi. Bu listenin dışındaki anahtarlar, betiğe eklenmiş olabilir, ve yüklenmiş betikte bulunabilir, fakat Greasy Forksitesinin Kullanıcı Arayüzü'nde bulunmayabilir.

§ @name
Scriptin ismi, başlıkta ve linklerde kullanılacak. Gerekli.
§ @name:XX-YY
The name of the script in a specific locale, where XX is an ISO 639-1 2-letter code and YY is an optional ISO 3166 country code. Overrides @name when the user is browsing in a matching locale.
§ @description
Script ne işe yarıyor açıklaması. Başlık altında gösterilecektir. Gerekli.
§ @description:XX-YY
The description of the script in a specific locale, where XX is an ISO 639-1 2-letter code and YY is an optional ISO 3166 country code. Overrides @description when the user is browsing in a matching locale.
§ @namespace
A combination of @namespace and @name is used by user script managers to see if a script is already installed. Greasy Fork requires this field and will warn if it's changed on update.
§ @version
Identifier for a specific version of a script in Mozilla version format. Version is displayed on a script's info page. Greasy Fork requires this field and will warn if it's decremented or if it's not incremented when the script's code changes.
§ @include, @exclude, @match
Scriptin hangi sayfalarda çalışacağını tanımlayın. Bu liste işlenip scriptin bilgi sayfasında görüntülenecek ve scriptleri kategorize etmekte kullanılacaktır.
§ @require
Kodlar harici Java kodları içermektedir. Bakınız kod kuralları harici komut içermektedir.
§ @updateURL, @installURL, @downloadURL
Describe how user script managers should get updates. Greasy Fork will strip these keys, which makes any script installed from Greasy Fork only update from Greasy Fork.
§ @license
The license that describes how people are allowed to copy or modify a script. Using a "Full name" or "Identifier" from the SPDX License List is recommended. Lack of license implies users can install the script for personal use, but may not redistribute it. License is displayed on a script's info page.
§ @supportURL
Kullanıcıların bir komut dosyasında destek alabileceği bir sayfanın URL'si (ör. Bir hata izleyici, bir forum, bir e-posta adresi). Destek URL'si bir komut dosyasının geribildirim sayfasında görüntülenir.
§ @contributionURL
URL for a page where users can donate to the author of a script. Contribution URL is displayed on a script's feedback page. URLs can be http, https, or Bitcoin protocols. To link to a PayPal donation page, use a URL in the format https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=your.email.here@example.com&item_name=Greasy+Fork+donation, replacing the sample e-mail address with your own.
§ @contributionAmount
Önerilen bağış miktarı, @contributionURL'ya bağlı kullanılır
§ @compatible
Flags this script as compatible with a browser. Compatibility information will be shown on a script's page. Comments on compatibility can be included in the format @compatible firefox Must disable pop-up blocker. Recognized browsers are: firefox, chrome, opera, safari.
§ @incompatible
Flags this script as incompatible with a browser. Compatibility information will be shown on a script's page. Optional comments on compatibility can be included in the format @incompatible firefox Broken since Firefox 23. Recognized browsers are: firefox, chrome, opera, safari.