Greasy Fork is available in English.

Report user

Bitcoin Thai

การลงทุนเงินดิจิทัล Bitcoin (บิทคอยน์), Ethereum (อีเธอร์เลียม), Blockchain (บล็อกเชน) และการลงทุน Cryptocurrency (คริปโตเคอเรนซี่) เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เราต้องศึกษาหาความรู้ก่อนลงทุน เช่น Blockchain คือ เทคโนโลยีฐานข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่การจัดเก็บข้อมูลในลักษณของกล่อง (Block) และมีการเชื่อมโยงอ้างอิงกันระหว่างกล่องเป็นสายโซ่ (Chain) มีคุณสมบัติคือข้อมูลที่เคยถูกเขียนไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้จากการอ้างอิงของห่วงโซ่ ด้วยการเก็บข้อมูลของ Blockchain ที่กระจายออกไปทำให้ข้อมูลใดก็ตามที่อยู่บน Blockchain นั้นน่าเชื่อถือโดยอ้างอิงจากการกระจายของระบบ

Recent comments

This user has not posted any comments recently.

สคริปต์

ไม่มีสคริปต์ที่ถูกโพสต์