Greasy Fork is available in English.

weibo time

微博的时间显示非常不友好,显示多少分钟前,把显示多少分钟前换成真实时间

ผู้เขียน
中文叶
จำนวนติดตั้งประจำวัน
0
จำนวนติดตั้งทั้งหมด
334
คะแนน
1 0 0
เวอร์ชัน
0.1
สร้างเมื่อ
23-03-2022
อัปเดตเมื่อ
23-03-2022
สัญญาอนุญาต
MIT
ปรับใช้กับ

微博的时间显示非常不友好,显示多少分钟前,把显示多少分钟前换成真实时间