Greasy Fork is available in English.

拒绝二维码登录

QQ、支付宝、京东等网站默认使用账号密码登录,不出现二维码登录界面,可自定义设置在指定网站开启和关闭,有需求或问题请反馈。

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา ตลอดเวลา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2024-05-21 32 4,986
2024-05-22 28 4,982
2024-05-23 22 4,928
2024-05-24 41 4,836
2024-05-25 35 4,083
2024-05-26 20 3,797
2024-05-27 23 5,033
2024-05-28 19 4,852
2024-05-29 37 4,930
2024-05-30 32 4,942
2024-05-31 32 4,865
2024-06-01 24 4,055
2024-06-02 18 3,885
2024-06-03 17 5,002
2024-06-04 24 4,963
2024-06-05 32 4,961
2024-06-06 20 4,884
2024-06-07 27 4,645
2024-06-08 17 3,864
2024-06-09 29 3,666
2024-06-10 24 3,692
2024-06-11 24 4,994
2024-06-12 21 4,904
2024-06-13 40 5,454
2024-06-14 45 4,977
2024-06-15 35 4,056
2024-06-16 28 3,856
2024-06-17 35 4,968
2024-06-18 30 4,917
2024-06-19 22 3,763
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV