Greasy Fork is available in English.

精简百度、搜狗、360主页

精简百度、搜狗、360主页面,删除左上角、右上角和下方的东西,只留下logo和搜索框,当然也可以自定义删除某个按钮。

ของเมื่อวันที่ 02-03-2019 ดู เวอร์ชันล่าสุด

ผู้เขียน
佛系软件
คะแนน
0 0 0
เวอร์ชัน
1.0
สร้างเมื่อ
02-03-2019
อัปเดตเมื่อ
02-03-2019
สัญญาอนุญาต
ไม่มี
ปรับใช้กับ

精简百度、搜狗、360主页面,删除左上角、右上角和下方的东西,只留下logo和搜索框,当然也可以自定义删除某个按钮。