Greasy Fork is available in English.

从豆瓣电影直接跳转茶杯狐搜索资源

茶杯狐是一个影视资源聚合搜索引擎。安装脚本后豆瓣电影标题旁会显示茶杯狐的logo,点击就可以搜索影视资源了。

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา ตลอดเวลา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2024-03-25 6 10,891
2024-03-26 10 10,564
2024-03-27 15 10,533
2024-03-28 7 10,151
2024-03-29 10 9,988
2024-03-30 13 8,952
2024-03-31 10 9,063
2024-04-01 11 10,304
2024-04-02 13 10,016
2024-04-03 15 9,583
2024-04-04 7 7,927
2024-04-05 11 8,112
2024-04-06 12 8,627
2024-04-07 8 10,230
2024-04-08 14 10,120
2024-04-09 21 10,261
2024-04-10 15 9,947
2024-04-11 5 9,933
2024-04-12 5 9,916
2024-04-13 10 8,855
2024-04-14 16 8,772
2024-04-15 22 10,115
2024-04-16 10 9,937
2024-04-17 12 9,813
2024-04-18 10 9,678
2024-04-19 7 9,669
2024-04-20 9 8,767
2024-04-21 15 8,639
2024-04-22 15 10,091
2024-04-23 11 9,338
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV