Greasy Fork is available in English.

解除B站区域限制

通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制;

Filter: 30 วันที่ผ่านมา 365 วันที่ผ่านมา ตลอดเวลา

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2024-04-25 197 62,350
2024-04-26 198 63,682
2024-04-27 223 57,608
2024-04-28 205 61,641
2024-04-29 182 61,793
2024-04-30 199 60,771
2024-05-01 184 52,171
2024-05-02 196 51,253
2024-05-03 200 52,263
2024-05-04 196 55,091
2024-05-05 189 56,387
2024-05-06 180 63,711
2024-05-07 194 62,315
2024-05-08 169 62,571
2024-05-09 164 61,657
2024-05-10 171 61,799
2024-05-11 233 62,891
2024-05-12 211 56,643
2024-05-13 208 62,836
2024-05-14 180 61,857
2024-05-15 158 61,184
2024-05-16 189 61,458
2024-05-17 179 62,018
2024-05-18 198 57,947
2024-05-19 219 56,331
2024-05-20 153 62,278
2024-05-21 156 60,913
2024-05-22 179 61,082
2024-05-23 143 60,772
2024-05-24 173 60,552
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV