Greasy Fork is available in English.

Bilibili Bangumi Cover

Show Bilibili Bangumi Cover

นี่คือเวอร์ชันของสคริปต์นี้ที่โค้ดมีการอัปเดต แสดงเวอร์ชันทั้งหมด

  • v0.7 03-04-2018 fix b站前端简直是。。
  • v0.6 13-03-2017 Imported from URL
  • v0.5 13-01-2017
  • v0.5 07-01-2017
  • v0.5 07-01-2017
  • v0.3 05-01-2017
  • v0.3 05-01-2017
  • v0.3 04-01-2017
  • v0.2 27-12-2016
  • v0.1 30-11-2016