Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Sortering av:

Bibliotek

There are libraries posted by Greasy Fork users that you can @require in your scripts. For other kinds of libraries you can @require, read Greasy Fork's policy on @require.

 1. Core (Bibliotek) - CoreCode

  Författare
  Clinton Savio
  Skapad
  Uppdaterad
 2. Configure (Bibliotek) - A library to help you set up configure in greasemonkey script.

  Författare
  Clinton Savio
  Skapad
  Uppdaterad
 3. core (Bibliotek) - corrreee

  Författare
  Clinton Savio
  Skapad
  Uppdaterad
 4. GM storage wrapper (Bibliotek) - simple wrapper for GM_storage with added functions

  Författare
  JohnDoe
  Skapad
  Uppdaterad
 5. style (Bibliotek) - biblioteca script

  Författare
  OverMage [OKA]
  Skapad
  Uppdaterad
 6. WME Utils - NavigationPoint (Bibliotek) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  Författare
  WazeDev
  Skapad
  Uppdaterad
 7. MturkExportParser (Bibliotek) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  Författare
  LLL
  Skapad
  Uppdaterad
 8. vue.js (Bibliotek) - Vue

  Författare
  Jigen
  Skapad
  Uppdaterad
 9. Little Site Icons (Bibliotek) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  Författare
  Doodles
  Skapad
  Uppdaterad
 10. MSCSTSTS-TOOLS (Bibliotek) - 自用工具库,命名空间mscststs

  Författare
  mscststs
  Skapad
  Uppdaterad
 11. Bilibili-API (Bibliotek) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  Författare
  SeaLoong
  Skapad
  Uppdaterad
 12. arrive.js (Bibliotek) - arrive.js lib fix

  Författare
  BiBanXCaiNick
  Skapad
  Uppdaterad
 13. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (Bibliotek) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Författare
  cavani
  Skapad
  Uppdaterad
 14. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (Bibliotek) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Författare
  cavani
  Skapad
  Uppdaterad
 15. WazeWrap (Bibliotek) - A base library for WME script writers

  Författare
  mapomatic
  Skapad
  Uppdaterad
 16. WME Utils - HoursParser (Bibliotek) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  Författare
  WazeDev
  Skapad
  Uppdaterad
 17. MturkExportParser (Bibliotek) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  Författare
  Salem Beats
  Skapad
  Uppdaterad
 18. wus_uic (Bibliotek) - wus UI 控制管理

  Författare
  yixuanzi
  Skapad
  Uppdaterad
 19. wusconfig (Bibliotek) - WebUiSys 云端配置信息

  Författare
  yixuanzi
  Skapad
  Uppdaterad
 20. htmlparser2 (Bibliotek) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  Författare
  yixuanzi
  Skapad
  Uppdaterad
 21. Underdollar jQuery replacement (Bibliotek) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  Författare
  ec370
  Skapad
  Uppdaterad
 22. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (Bibliotek) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  Författare
  kubipro
  Skapad
  Uppdaterad
 23. Batch delete qzone shuoshuo. (Bibliotek) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  Författare
  StrongOp
  Skapad
  Uppdaterad
 24. jQuery Mousewheel 3.1.13 (Bibliotek) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  Författare
  鈴宮華緋
  Skapad
  Uppdaterad
 25. ArrayEx (Bibliotek) - 配列をちょっと拡張

  Författare
  Phodra R
  Skapad
  Uppdaterad
 26. TestScript (Bibliotek) - try to take over the world!

  Författare
  MoneyBot24.com
  Skapad
  Uppdaterad
 27. TagCoinsAPI (Bibliotek) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  Författare
  wilcooo
  Skapad
  Uppdaterad
 28. hookObject (Bibliotek) - hook Object

  Författare
  ipcjs
  Skapad
  Uppdaterad
 29. Console.Image (Bibliotek) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  Författare
  Salem Beats
  Skapad
  Uppdaterad
 30. t (Bibliotek) - th

  Författare
  TigerYT
  Skapad
  Uppdaterad
 31. Hey (Bibliotek) - WwW

  Författare
  KUW
  Skapad
  Uppdaterad
 32. he.js (Bibliotek) - https://mths.be/he version for GF

  Författare
  Fernando Schumann
  Skapad
  Uppdaterad

Publicera ett skript som du har skrivit (eller lär dig hur man skriver ett)