Greasy Fork is available in English.

Toto je zoznam metakľúčov používateľského skriptu, ktoré Greasy Fork rozpozná. Kľúče mimo tohto zoznamu môžu byť zahrnuté v skriptoch a budú v nainštalovanom skripte prítomné, ale nebudú mať efekt na UI Greasy Fork.

§@name
Názov skriptu, použité ako nadpis a v odkazoch. Povinné.
§@name:XX-YY
Názov skriptu v konkrétnom jazyku, kde XX je ISO 639-1 2-znakový kód a YY je voliteľný ISO 3166 kód krajiny. Ignoruje@name ak používateľ prehliada vo vybranom jazyku.
§@description
Popis funkcie skriptu. Zobrazuje sa ako text pod názvom skriptu. Povinné.
§@description:XX-YY
Popis skriptu vo vybranom jazyku, kde XX je ISO 639-1 2-znakový kód a YY je voliteľný ISO 3166 kód krajiny. Ignoruje @description ak používateľ prehliada vo vybranom jazyku.
§@namespace
Kombinácia @namespace a @name sa používa správcami skriptov na to, aby zistili, či je už skript nainštalovaný. Greasy Fork vyžaduje toto pole a upozorní ak sa zmení po aktualizácii.
§@version
Identifikátor konkrétnej verzie skriptu v jazyku vo Formát verzie Mozilla. Verzia sa zobrazuje na informačnej stránke skriptu. Greasy Fork vyžaduje toto pole a upozorní, ak je znížené alebo ak nie je zvýšené, keď sa zmení kód skriptu.
§@include, @exclude, @match
Vypíšte stránky, na ktorých skript pobeží. Tento zoznam bude spracovaný, zobrazený na stránke skriptu a použitý na kategorizovanie skriptu. Každý skript musí mať aspoň jeden kľúč@match alebo @include. O formátoch si prečítajte tu.
§@require
Zahŕňa externý JavaScript do skriptu. Pozrite si opravidlá pre kód vrátane externých skriptov. Ak používate hashe integrity podzdroja (pozri informácie tu a tu), Greasy Fork vás upozorní, ak sa vaše hashe nezhodujú s obsahom URL, ktoré používate.
§@resource
Zahŕňa externý zdroj (JavaScript, CSS, obrázky, atď.) do skriptu. Pozrite si pravidlá pre kód vrátane externých skriptov. Ak používate hashe integrity podzdroja (pozri informácie tu a tu), Greasy Fork vás upozorní, ak sa vaše hashe nezhodujú s obsahom URL, ktoré používate.
§@updateURL, @installURL, @downloadURL
Popis ako správcovia používateľských skriptov môžu získať aktualizácie. Greasy Fork vymaže tieto kľúče, všetky skripty z Greasy Fork musia byť aktualizované cez Greasy Fork.
§@license
By posting your script to Greasy Fork, you give others permission to install and use it. The license describes whether and how people are allowed to modify and distribute your script. License is displayed on a script's info page. @license can be:
  • The name of a license (for example, @license GPL3). Using a "Full name" or "Identifier" from the SPDX License List is recommended.
  • The conditions under which you allow use (for example @license You can modify as long as you credit me, though using a pre-existing license is recommended.
  • A copyright statement (for example @license Copyright MyName) if you don't want to release under a license.
  • Omitted entirely, which is the same as having a copyright statement, but less clear to users.
Note that if your script is based on code someone else wrote, you may be restricted in what license you choose.
§@supportURL
Adresa stránky, kde používatelia môžu podporiť vývoj skriptu (napr. bug tracker, fórum, emailová adresa). URL adresa pre podporu je uvedená na stránke spätnej väzby skriptu.
§@contributionURL
URL adresa, kde používatelia môžu finančne podporiť autora skriptu. URL adresa pre prispievateľov je uvedená na stránke spätnej väzby skriptu. Adresy môžu používať http, https, alebo BItcoin protokoly. Pre odkaz na stránku podpory PayPal, použite adresu vo formáte https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=vas.email@priklad.com&item_name=Greasy+Fork+podpora, nahraďte ukážkovú emailovú adresu vašou.
§@contributionAmount
Navrhnutá suma príspevku, spojená v súvislosti s @contributionURL.
§@compatible
Označí tento skript ako kompatibilný s webovým prehliadačom. Informácie o kompatibilite budú zobrazené na stránke skriptu. Komentáre ohľadom kompatibility môžu byť zahrnuté vo formáte @compatible firefox Musíte zakázať blokovanie nevyžiadaných vyskakovacích okien. Overené prehliadače: firefox, chrome, opera, safari, edge.
§@incompatible
Označí tento skript ako nekompatibilný s webovým prehliadačom. Informácie o kompatibilite budú zobrazené na stránke skriptu. Voliteľné komentáre ohľadom kompatiblity môžu byť zahrnuté vo formáte @incompatible firefox Nefunguje od Firefox 23. Overené prehliadače: firefox, chrome, opera, safari, edge.
§@antifeature
Zverejňuje funkciu v skripte, ktorá je užitočná pre autora, nie pre používateľa. Formát tohto kľúča je @antifeature popis. typ je povinný, popis je voliteľný. Čítajte tu pre viac informácií o type na Greasy Fork.
§@antifeature:XX-YY
Kľúč @antifeature popísaný pre špecifickú lokalitu, kde XX je ISO 639-1 2-jazykový kód a YY je voliteľný ISO 3166 kód krajiny. Prepíše @antifeature s rovnakým typom, ak používateľ prehliada so zhodnou lokalitou.