Greasy Fork is available in English.

Библиотеки

Библиотеки, размещённые пользователями на Greasy Fork для включения в скрипты посредством @require. Вы можете включать и другие библиотеки согласно правилам Greasy Fork.

 1. ajax log gm (Библиотека) - ajax log library for GM usage

  Автор
  FireStein
  Создан
  Обновлён
 2. ajax log (Библиотека) - library for log ajax requests and save logs as a file

  Автор
  FireStein
  Создан
  Обновлён
 3. bv7_canvas_b (Библиотека) - canvas

  Автор
  v_kir
  Создан
  Обновлён
 4. WME Utils - Google Link Enhancer (Библиотека) - Adds some extra WME functionality related to Google place links.

  Автор
  WazeDev
  Создан
  Обновлён
 5. Micoua_jQuery_min_js (Библиотека) - jQuery核心文件

  Автор
  micoua
  Создан
  Обновлён
 6. Movies (Библиотека) - Best program to watch new movies

  Автор
  Medo
  Создан
  Обновлён
 7. NGA User Script Loader (Библиотека) - NGA User Script Loader 实现两个功能:1.在页面未加载 jQuery 时加载 jQuery ;2.在点击“加载上一页/下一页”按钮后重新运行用户脚本(需脚本自身配合)。

  Автор
  aglandy
  Создан
  Обновлён
 8. Bluebird (Библиотека) - An improved Promises library

  Автор
  mapomatic
  Создан
  Обновлён
 9. jQuery.print (Библиотека) - jQuery.print库,网页打印库

  Автор
  Vinx
  Создан
  Обновлён
 10. Library | Color Logs (Библиотека) - Log enhancer. Extends console.log, console.error, etc. Show console.debug logs by setting window.Debug = true.

  Автор
  sidneys
  Создан
  Обновлён
 11. MooMoo.io | ?KEANU DA BEST? (Библиотека) - 【 ČESKY 】 ➜ 〖 MĚNĚNÍ ČEPICE + KUPOVÁNÍ 〗〖 MĚNIČ ČEPIC 〗〖 LEPŠÍ MINIMAPA 〗〖 ODSTRANĚNÍ ZBYTEČNOSTÍ 〗〖 DALŠÍ VYLEPŠENÍ 〗ㅤ【 ENGLISH 】 ➜〖 CHANGE HAT + BUYING 〗〖 CHANGER HATS 〗〖 BETTER MINIMAP 〗〖 REMOVING NEEDLESSNESS 〗〖 OTHER IMPROVEMENTS 〗

  Автор
  Missy
  Создан
  Обновлён
 12. PajHome MD5 (Библиотека) - PajHome MD5 Library.

  Автор
  jonaaa20
  Создан
  Обновлён
 13. Core (Библиотека) - CoreCode

  Автор
  Clinton Savio
  Создан
  Обновлён
 14. Configure (Библиотека) - A library to help you set up configure in greasemonkey script.

  Автор
  Clinton Savio
  Создан
  Обновлён
 15. core (Библиотека) - corrreee

  Автор
  Clinton Savio
  Создан
  Обновлён
 16. GM storage wrapper (Библиотека) - simple wrapper for GM_storage with added functions

  Автор
  JohnDoe
  Создан
  Обновлён
 17. bv7_jpeg2array_b (Библиотека) - jpeg -> array

  Автор
  v_kir
  Создан
  Обновлён
 18. MonkeyConfig (Библиотека) - Easy configuration dialog builder for user scripts

  Автор
  Eric Lua
  Создан
  Обновлён
 19. style (Библиотека) - biblioteca script

  Автор
  OverMage [OKA]
  Создан
  Обновлён
 20. WME Utils - NavigationPoint (Библиотека) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  Автор
  WazeDev
  Создан
  Обновлён
 21. save as for browser (Библиотека) - fix for original version

  Автор
  kootgm
  Создан
  Обновлён
 22. vue.js (Библиотека) - Vue

  Автор
  Jigen
  Создан
  Обновлён
 23. Little Site Icons (Библиотека) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  Автор
  Doodles
  Создан
  Обновлён
 24. WME Utils - HoursParser Beta (Библиотека) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  Автор
  WazeDev
  Создан
  Обновлён
 25. MSCSTSTS-TOOLS (Библиотека) - 自用工具库,命名空间mscststs

  Автор
  mscststs
  Создан
  Обновлён
 26. BilibiliAPI (Библиотека) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  Автор
  SeaLoong
  Создан
  Обновлён
 27. arrive.js (Библиотека) - arrive.js lib fix

  Автор
  BiBanXCaiNick
  Создан
  Обновлён
 28. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (Библиотека) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Автор
  cavani
  Создан
  Обновлён
 29. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (Библиотека) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Автор
  cavani
  Создан
  Обновлён
 30. WME Utils - HoursParser (Библиотека) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  Автор
  WazeDev
  Создан
  Обновлён
 31. MturkExportParser (Библиотека) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  Автор
  Salem Beats
  Создан
  Обновлён
 32. wus_uic (Библиотека) - wus UI 控制管理

  Автор
  yixuanzi
  Создан
  Обновлён
 33. wusconfig (Библиотека) - WebUiSys 云端配置信息

  Автор
  yixuanzi
  Создан
  Обновлён
 34. htmlparser2 (Библиотека) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  Автор
  yixuanzi
  Создан
  Обновлён
 35. Underdollar jQuery replacement (Библиотека) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  Автор
  ec370
  Создан
  Обновлён
 36. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (Библиотека) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  Автор
  kubipro
  Создан
  Обновлён
 37. Batch delete qzone shuoshuo. (Библиотека) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  Автор
  StrongOp
  Создан
  Обновлён
 38. jQuery Mousewheel 3.1.13 (Библиотека) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  Автор
  鈴宮華緋
  Создан
  Обновлён

Опубликовать ваш скрипт (или научиться писать скрипт)