Greasy Fork is available in English.

Ogame Retro PL

joks@linux.pl

// ==UserScript==
// @name     Ogame Retro PL
// @namespace  Polskie Tlumczenie Ogame Retro
// @include   http://ogame1304.de/game/index.php?page=*
// @include   http://ogame1304.de/game/bericht.php?session*
// @version   7.9.3
// @description joks@linux.pl
// @author    joks
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function () {
 
 "use strict";

 var replacements, regex, key, textnodes, node, s;

 replacements = {

 "Rapidfire against": 'Szybki ogień przeciw',
 "Rapidfire from": 'Szybki ogień od',
 "You have": "Masz",
 "new messages": "nowych wiadomości",
 "new message": "nową wiadomość",
 "User Data": 'Dane użytkownika',
 "Assortment sequence:": 'Sortuj',
 "General Options": 'Ustawienia ogólne',
 "Display skin": 'Wyświetlaj skin',
 "Galaxy View Options": 'Opcje Galaktyki',
 "Number of espionage probes": 'Ilość sond szpiegowskich',
 "Maximum fleet messages": 'Maksymalna ilość wiadomości (flota)',
 "Vacation mode / Delete account": 'Urlop/Kasowanie konta',
 "Enable vacation mode": 'Włącz urlop',
 "Delete account": 'Usuń konto',
 "Username": 'Nazwa',
 "Create a new note": 'Utwórz nową notatkę',
 "no notes recorded": 'brak notatek',
 "Resign from this alliance": 'Opuść ten sojusz',
 "Please select your ships for this mission": 'Nowa misja: Wybierz flotę do misji',
 "no ships": 'Żadnych statków',
 "all ships": 'Wszystkie statki',
 "Deconstruction Time": 'Czas rozbiurki',
 " destroy?": ' wyburzyć',
 "destroyed": 'zniszczony!',
 "Deconstruct": 'Rozbiurka',
 "Following players will receive your circular message": 'Nastepujący gracze otrzymają wiadomość',
 "Circular Message to Your Alliance": 'Napisz wiadomość do Sojuszu',
 "Your alliance": 'Twój sojusz',
 "Requirements": 'Wymagania',
 "Ships": 'Statki',
 "Lunar Buildings": 'Budynki specjalne',
 "Espionage Technology": 'Technologia szpiegowska',
 "Computer Technology": 'Technologia komputerowa',
 "Weapons Technology": 'Technologia bojowa',
 "Shielding Technology": 'Technologia ochronna',
 "Armour Technology": 'Opancerzenie',
 "Energy Technology": 'Technologia energetyczna',
 "Hyperspace Technology": 'Technologia nadprzestrzenna',
 "Combustion Drive": 'Napęd spalinowy',
 "Impulse Drive": 'Napęd impulsowy',
 "Hyperspace Drive": 'Napęd nadprzestrzenny',
 "Laser Technology": 'Technologia laserowa',
 "Ion Technology": 'Technologia jonowa',
 "Plasma Technology": 'Technologia plazmowa',
 "Intergalactic Research Network": 'Międzygalaktyczna Sieć Badań Naukowych',
 "Graviton Technology": 'Rozwój grawitonów',
 "energy consumption": 'Pobierana energia',
 "Metal Mine": 'Kopalnia Metalu',
 "Crystal Mine": 'Kopalnia Kryształu',
 "Solar Plant": 'Elektrownia Słoneczna',
 "Fusion Reactor": 'Elektrownia Fuzyjna',
 "Robotics Factory": 'Fabryka Robotów',
 "Nanite Factory": 'Fabryka Nanitów ',
 "Metal Storage": 'Magazyn Metalu',
 "Crystal Storage": 'Magazyn Kryształu',
 "Missile Silo": 'Silos Rakietowy',
 "Alliance Deploy": 'Depozyt Sojuszniczy',
 "Research Lab": 'Labolatorium',
 "Deuterium Tank": 'Zbiornik Deuteru',
 "Crystal": 'Kryształ',
 "Deuterium:":'Deuter:',
 " Deuter": ' Deuteru',
 "Deuteru:":' Deuter:',
 "Deuterium": 'Deuter',
 "deuterium":'deuteru',
 "Deuterium.": 'Deuteru',
 "Energy": 'Energia',
 "Overview": 'Podgląd',
 "Buildings": 'Budynki',
 "Resources": 'Surowce',
 "Research": 'Badania',
 "research": 'badaj',
 "Shipyard": 'Stocznia',
 "Technology": 'Technologia',
 "Galaxy": 'Galaktyka',
 "Defense": 'Obrona',
 "Statistics": 'Statystyki',
 "Search": 'Szukaj',
 "Messages": 'Wiadomości',
 "Notes": 'Notatnik',
 "Buddylist": 'BuddyLista',
 "Options": 'Ustawienia',
 "Logout": 'Wyloguj',
 "Rules": 'Zasady gry',
 "Server time": 'Czas bieżący',
 "Events": 'Wydarzenia',
 "Diameter": 'Średnica',
 "Temperature": 'Temperatura',
 "fields": 'pól',
 "Rank ": 'Miejsce ',
 "of": 'z',
 "Your Rank": 'Twoja ranga',
 "free": 'Oczekuje',
 "You need to build a shipyard on this planet first!": 'Musisz najpierw zbudować stocznie na tej planecie!',
 "Construction Time": 'Czas budowy',
 "Level": 'Poziom',
 "level": 'poziom',
 "production/hour": 'Produkcja/godz',
 "Storage cap.": 'Pojemność',
 "Name": 'Nazwa',
 "Position": 'Pozycja',
 "Password": 'Hasło',
 "Security query": 'Zapytanie bezpieczeństwa',
 "Functions": 'Funkcje',
 "Renaming and abandoning planets": 'Zmiana nazwy i porzucanie planet',
 "Basic Income": 'Wydobycie podstawowe',
 "Storage Capacity": 'Pojemność magazynów',
 "Resource production on": 'Produkcja surowców na',
 "ID": 'Nr',
 "Mission": 'Misja',
 "(total)": 'Liczba',
 "Origin": 'Skąd',
 "Departure Time": 'Godzina startu',
 "Target": 'Dokąd',
 "Arrival time": 'Godzina powrotu',
 "Arrival Time": 'Godzina powrotu',
 "Commands": 'Rozkaz',
 "Ship Type": 'Nazwa statku',
 "Available": 'Liczba',
 "available": 'liczba',
 "Small Cargo": 'Mały transporter',
 "Large Cargo": 'Duży transporter',
 "Light Fighter": 'Lekki myśliwiec',
 "Heavy Fighter": 'Ciężki myśliwiec',
 "Cruiser": 'Krążownik',
 "Battleship": 'Okręt wojenny',
 "Colony Ship": 'Statek kolonizacyjny',
 "Recycler": 'Recykler',
 "Espionage Probe": 'Sonda szpiegowska',
 "Bomber": 'Bombowiec',
 "Solar Satellite": 'Satelita słoneczny',
 "Destroyer": 'Niszczyciel',
 "Deathstar": 'Gwiazda Śmierci',
 "Structural Integrity": 'Punkty strukturalne',
 "Shield Strength": 'Siła obrony',
 "Attack Strength": 'Siła ataku',
 "Base speed": 'Szybkość',
 "Fuel usage": 'Zużycie paliwa',
 "Rocket Launcher": 'Wyrzutnia rakiet',
 "Light Laser": 'Lekkie działo laserowe',
 "Heavy Laser": 'Ciężkie działo laserowe',
 "Gauss Cannon": 'Działo Gaussa',
 "Ion Cannon": 'Działo jonowe',
 "Plasma Turret": 'Wyrzutnia plazmy',
 "Small Shield Dome": 'Mała powłoka ochronna',
 "Large Shield Dome": 'Duża powłoka ochronna',
 "Anti-Ballistic Missiles": 'Przeciwrakieta',
 "Interplanetary Missiles": 'Rakieta międzyplanetarna',
 "Sensor range": 'Zasięg czujników',
 "Lunar Base": 'Stacja księżycowa',
 "Sensor Phalanx": 'Falanga czujników',
 "Jump Gate": 'Teleporter',
 "send circular message": 'Wyślij wiadomość',
 "Members": 'Członkowie',
 "Circular Message": 'Napisz wiadomość',
 "Homepage": 'Strona domowa',
 "Internal Area": 'Obszar wewnętrzny',
 "Recipient(s)": 'Odbiorcy',
 "Make alliance": 'Stwórz sojusz',
 "Search alliance": 'Szukaj sojuszu',
 "Points": 'Punkty',
 "Search Universe": 'Przeszukaj Universum',
 "Date": 'Data',
 "From": 'Od kogo',
 "Subject": 'Temat',
 "Gameoperators": 'Operatorzy gry',
 "Size": 'Rozmiar',
 "Coords": 'Współrzędne',
 "no entries": 'brak wpisu',
 "The message was sent": "Wiadomość została wysłana",
 "upgrade": "Rozbudowa na",
 "build": "Buduj",
 "Slot": 'Nr.',
 "activity": "Aktywność",
 "Moon": 'Księżyc',
 "DF": 'Debris',
 "Actions": 'Akcje',
 "Legend": 'Legenda',
 "informs you": 'informuje',
 "Fuel usage (Deuter)": 'Zużycie paliwa (Deuteru)',
 "Action": 'Akcja',
 "Player": 'Gracz',
 "Alliance": 'Sojusz',
 "wNrzi": 'widzi',
 "all players": 'wszyscy gracze',
 "Graczs": 'Gracz',
 "Sojuszs": 'Sojusz',
 "Joined": 'Dołączył',
 "joined the alliance":'dołączył do sojuszu',
 "reNazwa": 'Nazwa',
 "Zmiana nazwy i porzucanie Planeta": 'Zmiana nazwy i porzucanie planet',
 "Nrlaków": 'idlakow',
 "NrLER": 'idler',
 "Delete marked messages": 'Usuń zaznaczone wiadomości',
 "Delete all unmarked messages": 'Usuń niezaznaczone wiadomości',
 "Delete all displayed messages": 'Usuń wszystkie widoczne wiadomości',
 "Delete all messages": 'Usuń wszystko',
 "characters": 'znaków',
 "Characters": 'znaków',
 "Mail text": 'Tekst',
 "Member List": 'Lista Członków',
 "only rank": 'tylko ranga',
 "Updated": 'aktualizacja',
 "A friendly": 'Przyjazna',
 "Its Misja is": 'Misja',
 "Od kogo": 'od gracza',
 "od gracza Planeta": 'z planety',
 "is approaching Planet": 'zbliża się do planety',
 "One z your": 'Jedna z twoich',
 "Fleet": 'Flota',
 "Flotas": 'Flot',
 "fleets": 'flot',
 "fleet": 'flota',
 "reaches planety": 'osiągnie planetę',
 "returns from": 'wraca z',
 "Its mission is": 'Misja',
 "Its mission was": 'Misja',
 "Transport": 'Transportuj',
 "Attack": 'Napadaj',
 "Deployment": 'Stacjonuj',
 "Flota deployment":'Stacjonowanie floty',
 "Cargo Ustawienia": 'Surowce',
 "Espionage": 'Szpieguj',
 "Your planet": 'Twoja planeta',
 "Please confirm planet deletion": 'Prosze potwierdz kasowanie planety',
 "by entering your password": 'wpisując swoje hasło',
 "Sort planets by": 'Sortuj planety według',
 "Alphabet": 'alfabetycznie',
 "Coordinates": 'współrzędnych',
 "Order z emergence": 'kolejnośći powstania',
 "ascending": 'rosnąco',
 "descending": "malejąco",
 "Skin path": 'Ścieżka',
 "doDatak": "dodatek",
 "zicjalnie": 'oficjalnie',
 "write message": 'napisz wiadomość',
 "Recipient": 'Odbiorca',
 "Message": 'Wiadomość ',
 "A foreign flota": 'Jedna Obca flota',
 "is delivering resources": 'dostarczyła surowce na',
 "Previously you had": 'Dotychczas posiadałeś',
 "Now you have": 'Teraz masz',
 "Space monitoring": 'Perymetr Obrony',
 "Resource delivery by foreign Flota": 'Dostarczenie surowców przez flotę Obca',
 "Żadnych statków or defensive facilities can be built": 'Nie można nic wybudować',
 "because the Stocznia or Fabryka Nanitów": 'ponieważ stocznia lub fabryka nanitów',
 "is being Rozbudowad": 'są w rozbudowie',
 "Current production": 'Aktualna produkcja',
 "Outstanding Production": 'Kolejka produkcji',
 "Duration remaining": 'Pozostały czas',
 "Speed": 'Prędkość',
 "Distance": 'Odległość',
 "Godzina przybycia (jeden odcinek)": 'Godzina dotarcia floty',
 "Godzina przybycia (dwa odcinki)": 'Godzina powrotu floty',
 "Deuter consumption": 'Zużycie Deuteru',
 "Consumption": 'Zużycie paliwa',
 "Speed (max)": 'Max. prędkość',
 "Pojemność ładunkowa": 'Ładowność',
 "Until next time": 'Do następnego razu',
 "Return time": 'Godzina powrotu',
 "to planety": 'na planetę',
 "Its Misja was": 'Misja',
 "and": 'i',
 "No Badania can be conducted, because Labolatoriumoratory są w rozbudowie": 'Nie można przeprowadzić badania, ponieważ laboratorium jest w rozbudowie',
 "Mały Transportujer": 'Mały Transporter',
 "Return z a flota": 'Powrót floty',
 "returns od gracza": 'wróciła z',
 "Napisz wiadomość do Sojuszu": 'Ogólna wiadomość do Sojuszu',
 "The flota is delivering": 'Flota dostarczyła',
 "Szpieguj Report": 'Raport szpiegowski',
 "show only partial espionage reports": 'Raporty szpiegowskie pokazuj tylko częściowo',
 "Surowce on": 'Surowce na',
 " at": ' o',
 "At": 'Starcie z',
 "the following flot met in battle": 'następujących flot',
 "Weapons": 'Broń',
 "Shields": 'Tarcza',
 "Armour": 'Osłona',
 "from": 'z',
 "Siła oaku": 'Siła ataku',
 "Your espionage shows abnormalities in the omosphere z the planet which suggests a Aktywność within the last": 'Skan planety wykazał zaburzenia atmosfery, co sugeruje aktywność w ciagu ostatnich',
 "minutes.": 'minut.',
 "Chance z counter-espionage": 'Szansa na przechwycenie sond',
 "The otacker has won the battle": 'Agresor wygrał bitwę',
 "He captured": 'Przejął:',
 "Metal,": 'Metalu,',
 "metal,": 'metalu,',
 "crystal,": 'kryształu,',
 "crystal.": 'kryształu.',
 "Kryształ i": 'Kryształu i',
 "The otacker lost a Liczba z": 'Agresor stracił łącznie',
 "units": 'jednostek',
 "The defender lost a Liczba z": 'Obrońca stracił łącznie',
 "Starcie z these space coordinates now float": 'Na tych współrzędnych znajduje się teraz',
 "metal i": 'metalu i',
 "Ekstraktor deuteru": 'Ekstraktor Deuteru',
 "Zbiornik deuteruu": 'Zbiornik deuteru',
 "Battle Report": 'Raport Wojenny',
 "Commi": 'Dowództwo',
 "commi": 'Dowództwo',
 "Flota Dowództwo": 'Dowództwo floty',
 "The chance for a moon do be created is": 'Szanse powstania księżyca wynoszą',
 "espionage does not show abnormalities in the omosphere z the planet. There appears to have been no Aktywność on the planet within the last hour": 'Skan planety nie wykazał żadnych zaburzeń atmosfery. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu ostatniej godziny nie było aktywności na tej planecie',
 "all resources": 'Wszystkie surowce',
 "Start": 'Skąd',
 "Harvest": 'Zbieraj',
 "reaches": 'osiągnie',
 "debris field": 'pola zniszczeń',
 'oaku': 'ataku',
 "Cargo capacity": 'Pojemność ładunkowa',
 "Cargo Capacity": 'Pojemność ładunkowa',
 "Duration": 'Czas trwania',
 "(one way)": 'odcinek',
 "Maximum number z flot reached": 'Maksymalna liczba flot osiągnieta',
 "manage alliance": 'Zarządzaj Sojuszem',
 "Colonization": 'Kolonizuj',
 "no subject": 'brak tematu',
 "Your ": '',
 "have a Liczba cargo capacity z": 'ma całkowitą ładowność',
 "Starcie z the target,": 'Na polu zniszczeń znajduje się',
 "are floating in space. Masz harvested": 'Flota odzyskała',
 "Zbierajing report z Debris on": 'Raport z pola zniszczeń',
 "Defender": 'Obrońca',
 "Napadajer": 'Agresor',
 "S.Cargo": 'M.transp.',
 "Type": 'Typ',
 "Total:":'Suma:',
 "Total": 'Ilość',
 " z Planet ":' z planety ',
 "do Planet ":'na planetę ',
 "na planetęa ": 'na planetę ',
 "Transportujuj":'Transportuj',
 "Starcie zak:":'Rabunek:',
 "The flota has arrived o the assigned coordinates":'Flota osiągnęła podane współrzędne',
 "colonised a new planet o this location, i are beginning to develop it immediately":'znalazła nowa planetę i rozpoczyna jej zasiedlanie',
 "Settlement Report":'Raport osiedleń',
 "Settlers":'Kolonizacja',
 "oakowac":'atakowac',
 "oak":'atak',
 "oakiem":'atakiem',
 "has been removed z the alliance":'został usunięty z sojuszu',
 "Flota sent":'Wysłano flotę',
 "Choose":'Wybierz',
 "The chance for a moon to be created is":'Szansa na powstanie księżyca wynosi',
 "Deuter Synthesizer": 'Ekstraktor Deuteru',
 "Szpieguj action":'Akcja szpiegowska',
 "was sighted near your planet":'została dostrzeżona w pobliżu twojej planety',
 "has reached":'dotarła do planety',
 "i determined that the planet is suitable for colonisation. Shortly after opening up the planet, a message arrived that there are disturbances in the planet's capital because the empire is too large i the colony withdrew":'planeta nadaje się do kolonizacji. Wkrótce przybyła wiadomość o zamieszkach w stolicy ponieważ imperium jest zbyt duże, kolonia zostanie porzucona',
 "A hostile":'Wroga',
 "flota arrived o the planet":'Flota dotarła do planety',
 "i delivered its goods":'i dostarczyła surowce',
 "Reaching a planet":'Dotarcie do planety',
  "You need to Buduj a badaj laboratory on this planet first": 'Musisz najpierw zbudować labolatorium na tej planecie',
  
 // kopalnia metalu
 "Used in the extraction z metal ore, metal mines are z primary importance to all emerging i established empires": 'Dostawca głównego surowca do budowy konstrukcji nośnych budynków i stacji kosmicznych',
 // kopalnia krysztalu
 "Kryształs are the main resource used to Buduj electronic circuits i form certain alloy compounds": 'Dostawca głównego surowca do budowy elementów elektornicznych i stopów metali',
 // ekstraktor deuteru
 "Deuter is used as fuel for spaceships i is harvested in the deep sea. Deuteruium is a rare substance i is thus relatively expensive":'Oddziela atomy deuteru ciężkiego izotopu wodoru od atomów lekkiego wodoru z wody znajdującej się na planecie',
 // elektrownia sloneczna
 "Solar power plants absorb energy z solar radiation. All mines need energy to operate": 'Elektrownia słonecza uzyskuje energie z promieniowania słonecznego. Prawie wszystkie budynki potrzebują energii do ich eksploatacji',
 // satelita sloneczny
 "Solar satellites are simple platforms z solar cells, located in a high, stationary orbit. They gather sunlight i transmit it to the ground station via laser": 'Satelity słoneczne to proste platformy pokryte ogniwami słonecznymi, które znajdują się wysoko na stałej orbicie. Gromadzą światło słoneczne i przekazują je dalej przez laser do stacji naziemnej',
 // wyrzutnia rakiet
 "The rocket launcher is a simple, cost-effective defensive option": 'Wyrzutnia rakiet to prosta i korzystna cenowo możliwość obrony',
 // lekki mysliwiec
 "The light fighter is an agile ship that is encountered on almost each planet. The costs are not particularly high, however the shield strength i cargo capacity are very low": 'Lekki myśliwiec to zwrotny statek, który można zastać na prawie każdej planecie. Jego koszty nie są zbyt wysokie, jednakże jego pole ochronne i ładowność są bardzo małe',
 // maly transporter
 "The small cargo is an agile ship which can quickly transport resources to other planets": 'Mały transporter to zwrotny statek, który może szybko transportować surowce na inne planety',
 // duzy transporter
 "This cargo ship has a much larger cargo capacity than the small cargo, i is generally faster thanks to an improved drive": 'Dalszy rozwój małego transportera zwiększył ładowność i dzięki nowym napędom umożliwił jeszcze szybsze poruszanie się',
 // ciezki mysliwiec
 "This fighter is better armoured i has a higher otack strength than the light fighter": 'Ten typ myśliwca, to udoskonalona wersja lekkiego myśliwca, która jest wyposażona w lepsze opancerzenie i broń',
 // recykler
 "Recyklers are the only ships able to harvest debris pól floating in a planets orbit after combat": 'Recyklery są jedynymi statkami zdolnymi zbierać pola zniszczeń dryfujące w przestrzeni kosmicznej na orbicie planety po walce',
 // sonda spiegowska
 "Szpieguj probes are small, agile drones that provide data on flot i planets over great distances": 'Sondy szpiegowskie to małe, zwrotne statki bezzałogowe, które przez oddalenie się na duże odległości dostarczają informacji o obcych flotach i planetach',
 // technologia szpiegowska
 "Information about other planets i moons can be gained using this technology": 'Wyspecjalizowana technika w śledzeniu planet i księżyców. Umożliwa sondom przysłanie informacji o stanie skanowanego obiektu. Im wyższy poziom technologii tym więcej danych sonda potrafi uzyskać i mniejsze są szanse na jej zniszczenie',
 // fabryka robotow
 "Robotic factories provide construction robots to aid in the construction z Budujings. Each poziom increases the speed z the Rozbudowa na z Budujings": 'Fabryka robotów dostarcza tanią siłę roboczą dzięki której możliwa jest rozbudowa infrastruktury na planecie. Każdy kolejny poziom fabryki robotów zwiększa szybkość powstawania budowli',
 // stocznia
 "All types z ships i defensive facilities are built in the planetary shipyard": 'W stoczni orbitalnej budowane są wszelkiego rodzaju statki i systemy obronne',
 // magazyn metalu
 "Provides storage for excess metal": 'Miejsce składowania świeżo wydobytej rudy metalu, przed jej dalszą obróbką',
 // magazyn krysztalu
 "Provides storage for excess kryształu": 'Miejsce składowania świeżo wydobytych kryształów przed ich dalszą obróbką',
 // zbiornik deuteru
 "Giant tanks for storing newly-extracted deuteru": 'Ogromne zbiorniki służące do przechowywania świeżo wytworzonego deuteru',
 // labolatorium
 "A badaj lab is required in order to conduct badaj into new technologies": 'Aby odkrywać nowe technologie, konieczne jest laboratorium badawcze',
 // silos
 "Missile silos are used to store missiles": 'Silos rakiet służy składowaniu rakiet',
 // technologia bojowa
 "Broń technology makes weapons systems more efficient. Each poziom z weapons technology increases the weapon strength z jednostek by 10 % z the base value": 'Technologia bojowa usprawnia systemy bojowe. Każdy poziom technologii bojowej podwyższa moc bojową jednostek o 10% wartości początkowej',
 // opancerzenie
 "Special alloys improve the armour on ships i defensive structures. The effectiveness z the armour can be increased by 10 % per poziom": 'Specjalny stop metali polepsza jakości opancerzenia. Skuteczność opancerzenia wzrasta o 10% wartości początkowej',
 // technologia energetyczna
 "The Dowództwo z different types z energy is necessary for many new technologies": 'Opanowanie różnych rodzajów energii jest konieczne dla wielu nowych technologii',
 // naped spalinowy
 "The development z this drive makes some ships faster, although Each poziom only increases speed by 10 % z the base value": 'Dalszy rozwój tego napędu sprawia, że niektóre statki poruszają się szybciej, przede wszystkim każdy poziom podwyższa prędkość o 10% wartości podstawowej',
 // naped impulsowy
 "The impulse drive is based on the reaction principle. Further development z this drive makes some ships faster, although each poziom only increases speed by 20 % z the base value": 'Napęd impulsowy bazuje na zasadzie odrzutu. Dalszy rozwój tego napędu sprawia, że niektóre statki poruszają się szybciej, przede wszystkim każdy poziom podwyższa ich prędkość o 20% wartości podstawowej',
 // technologia laserowa
 "Focusing light produces a beam that causes damage when it strikes an object": 'Uzyskana wiązka światła powoduje znaczące zniszczenia wybranego dla niej celu',
 // technologia komputerowa
 "More flot can be Dowództwoed by increasing computer capacities. Each poziom z computer technology increases the maximum number z flot by one": 'Wraz ze zwiększaniem wydajności komputerów można sterować większą ilością flot. Zwiększenie poziomu technologii komputerowej o 1 zwiększa maksymalna ilość slotów flot o 1',
 // elektrownia fuzyja
 "The fusion reactor uses deuteru to produce energy": 'Elektrownia fuzyjna otrzymuje energie z połaczenia dwóch atomów deuteru w jeden atom helu',
 // lekkie dzialo laserowe
 "Concentrated firing o a target with photons can produce significantly greater damage than stiard ballistic weapons": 'Przez skoncentrowany ostrzał wybranego celu fotonami może wyrządzić znacznie większe szkody niż przy pomocy zwykłej broni balistycznej',
 // technologia ochronna
 'Shielding technology makes the shields on ships i defensive facilities more efficient. Each poziom z shield technology increases the strength z the shields by 10 % z the base value': 'Technologia ochronna usprawnia powłoki ochronne wokół statków i systemów obronnych. Każdy poziom technologii ochronnej podwyższa efektywność powłok o 10% wartości podstawowej',
 // mala powloka ochronna
 "The small shield dome covers an entire planet with a field which can absorb a tremendous amount z energy": 'Mała powłoka ochronna osłania cała planetę polem, które może absorbować znaczne ilości energii',
 // kolonizator
 "Vacant planets can be colonized with this ship":'Niezamieszkałe planety mogą być kolonizowane przy pomocy tych statków',
 "Deuteruium":'Deuteru',

 };

 regex = {};
 for (key in replacements) {
 regex[key] = new RegExp(key, 'g');
 }

 textnodes = document.evaluate("//body//text()", document, null,
 XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);

 for (var i = 0; i < textnodes.snapshotLength; i++) {
 node = textnodes.snapshotItem(i);
 s = node.data;
 for (key in replacements) {
  s = s.replace(regex[key], replacements[key]);
 }
 node.data = s;
 }

})();