Greasy Fork is available in English.

Open links in current tab

Open links in current tab regardless of _target or site's preferences. Ctrl-click: background tab, Ctrl-Shift-click: foreground tab, Shift-click: new window, Alt-click: force open in current tab

Forfatter
wOxxOm
Daglige installasjoner
0
Totale installasjoner
420
Vurderinger
15 0 1
Versjon
2.2.8
Lagd
Oppdatert
Lisens
I/T
Gjelder
Alle sider

Forfatterens beskrivelse

  • Click: current tab if the link has target="_blank"
  • Ctrl+click: background tab
  • Ctrl+Shift+click: foreground tab
  • Shift+click: new window

Works on sites with js click handlers, tested on duckduckgo