Greasy Fork is available in English.

Editar_PNET

PNET

Installer dette scriptet?
Skaperens foreslåtte skript

Du vil kanskje også like Comentarios_PNET.

Installer dette scriptet
// ==UserScript==
// @name     Editar_PNET
// @namespace  Padillaaka
// @version   0.7
// @description PNET
// @author    Padillaaka
// @match    https://agentproact.ayesa.com/*
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function() {
 var str = document.getElementById("pageToolBar").innerHTML;
 var res = str.replace("paw:disabled=", "");
 document.getElementById("pageToolBar").innerHTML = res;
  // Your code here...
})();

(function() {
 var str2 = document.getElementById("pageToolBar").innerHTML;
 var res2 = str2.replace("disabled=", "");
 document.getElementById("pageToolBar").innerHTML = res2;
  // Your code here...
})();