Greasy Fork is available in English.

Pixiv Replace With Original

Replace Pixiv image with original image

Installer dette scriptet?
Skaperens foreslåtte skript

Du vil kanskje også like i.pximg.net 403 Forbidden Fix.

Installer dette scriptet
// ==UserScript==
// @name     Pixiv Replace With Original
// @name:zh-TW  Pixiv 替換為高畫質原圖
// @name:zh-CN  Pixiv 替换为高画质原图
// @namespace  https://blog.maple3142.net/
// @version   0.4
// @description Replace Pixiv image with original image
// @description:zh-TW 替換 Pixiv 的圖片為高畫質原圖
// @description:zh-CN 替换 Pixiv 的图片为高画质原图
// @author    maple3142
// @match    https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=*
// @match    https://www.pixiv.net/member_illust.php?illust_id=*&mode=medium
// @compatible  firefox >=52
// @compatible  chrome >=55
// ==/UserScript==

;(function() {
	'use strict'
	const $ = s => document.querySelector(s)
	const $$ = s => [...document.querySelectorAll(s)]
	function onDomChange(cb) {
		new MutationObserver(() => setTimeout(cb, 50)).observe(document.body, { childList: true })
	}
	function replaceImage() {
		const els = $$('div[role=presentation]>a')
		for (const a of els) {
			const image = a.querySelector('img')
			image.src = a.href
			image.srcset = ''
		}
	}
	onDomChange(replaceImage)
})()