Greasy Fork is available in English.

This is a list of user script meta keys that Greasy Fork will read. Keys outside of this list may be included in scripts, and will be present in the installed script, but have no effect in Greasy Fork's UI.

§@name
Navnet på skriptet, som brukes i tittel og lenker. Obligatorisk.
§@name:XX-YY
Navnet til skriptet for et spesifikt område, hvor XX er en ISO 639-1 2-bokstaverskode og YY er et ISO 3166-landskode som er valgfritt å inkludere. Overstyrer @description når brukeren blar i et samsvarende område.
§@description
Beskrivelse av hva skriptet gjør. Vises som tekst under skriptnavnet. Obligatorisk.
§@description:XX-YY
Beskrivelsen av skriptet for et spesifikt område, hvor XX er en ISO 639-1 2-bokstaverskode og YY er et ISO 3166-landskode som er valgfritt å inkludere. Overstyrer @description når brukeren blar i et samsvarende område.
§@namespace
A combination of @namespace and @name is used by user script managers to see if a script is already installed. Greasy Fork requires this field and will warn if it's changed on update.
§@version
Identifier for a specific version of a script in Mozilla version format. Version is displayed on a script's info page. Greasy Fork requires this field and will warn if it's decremented or if it's not incremented when the script's code changes.
§@include, @exclude, @match
Describe what pages the script will run on. This list will be processed, displayed on the script's info page, and used to categorize scripts. Every script must have at least one @match or @include. Read about the format here.
§@require
Inkluderer ekstern JavaScript i et skript. Se regler for kode som inkluderer eksterne skript.
§@updateURL, @installURL, @downloadURL
Beskriv hvordan brukerskriptsystemer skal få oppdateringer. Greasy Fork vil bruke disse nøklene, slik at skript installert fra Greasy Fork kun oppdateres fra Greasy Fork.
§@license
The license that describes how people are allowed to copy or modify a script. Using a "Full name" or "Identifier" from the SPDX License List is recommended. Lack of license implies users can install the script for personal use, but may not redistribute it. License is displayed on a script's info page.
§@supportURL
URL for a page where users can get support on a script (e.g. a bug tracker, a forum, an e-mail address). Support URL is displayed on a script's feedback page.
§@contributionURL
URLen til en side hvor brukere kan donere til skaperen av et skript. Bidrags-URL vises på et skript sin tilbakemeldingsside. URLer kan være https, http, eller Bitcoin-protokoller. For å lenke til en PayPal-donasjonsside, bruk en URL i formatethttps://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=din.epostadresse.her@example.com&item_name=Greasy+Fork+donation, ved å erstatte eksempel-E-postadressen med din egen.
§@contributionAmount
Foreslått donasjon, brukes sammen med @contributionURL.
§@compatible
Flags this script as compatible with a browser. Compatibility information will be shown on a script's page. Comments on compatibility can be included in the format @compatible firefox Must disable pop-up blocker. Recognized browsers are: firefox, chrome, opera, safari, edge.
§@incompatible
Flags this script as incompatible with a browser. Compatibility information will be shown on a script's page. Optional comments on compatibility can be included in the format @incompatible firefox Broken since Firefox 23. Recognized browsers are: firefox, chrome, opera, safari, edge.
§@antifeature
Discloses features in a script that are there to benefit the author, not the user. The format of this key is @antifeature type description. type is required, description is optional. Read here for info on the types read by Greasy Fork.
§@antifeature:XX-YY
An @antifeature described in a specific locale, where XX is an ISO 639-1 2-letter code and YY is an optional ISO 3166 country code. Overrides @antifeatures of the same type when the user is browsing in a matching locale.