Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

정렬:

라이브러리

There are libraries posted by Greasy Fork users that you can @require in your scripts. For other kinds of libraries you can @require, read Greasy Fork's policy on @require.

 1. Core (라이브러리) - CoreCode

  작성자
  Clinton Savio
  생성
  갱신
 2. Configure (라이브러리) - A library to help you set up configure in greasemonkey script.

  작성자
  Clinton Savio
  생성
  갱신
 3. core (라이브러리) - corrreee

  작성자
  Clinton Savio
  생성
  갱신
 4. GM storage wrapper (라이브러리) - simple wrapper for GM_storage with added functions

  작성자
  JohnDoe
  생성
  갱신
 5. style (라이브러리) - biblioteca script

  작성자
  OverMage [OKA]
  생성
  갱신
 6. WME Utils - NavigationPoint (라이브러리) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  작성자
  WazeDev
  생성
  갱신
 7. MturkExportParser (라이브러리) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  작성자
  LLL
  생성
  갱신
 8. vue.js (라이브러리) - Vue

  작성자
  Jigen
  생성
  갱신
 9. Little Site Icons (라이브러리) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  작성자
  Doodles
  생성
  갱신
 10. MSCSTSTS-TOOLS (라이브러리) - 自用工具库,命名空间mscststs

  작성자
  mscststs
  생성
  갱신
 11. Bilibili-API (라이브러리) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  작성자
  SeaLoong
  생성
  갱신
 12. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (라이브러리) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  작성자
  cavani
  생성
  갱신
 13. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (라이브러리) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  작성자
  cavani
  생성
  갱신
 14. WazeWrap (라이브러리) - A base library for WME script writers

  작성자
  mapomatic
  생성
  갱신
 15. WME Utils - HoursParser (라이브러리) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  작성자
  WazeDev
  생성
  갱신
 16. MturkExportParser (라이브러리) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  작성자
  Salem Beats
  생성
  갱신
 17. wus_uic (라이브러리) - wus UI 控制管理

  작성자
  yixuanzi
  생성
  갱신
 18. wusconfig (라이브러리) - WebUiSys 云端配置信息

  작성자
  yixuanzi
  생성
  갱신
 19. htmlparser2 (라이브러리) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  작성자
  yixuanzi
  생성
  갱신
 20. Underdollar jQuery replacement (라이브러리) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  작성자
  ec370
  생성
  갱신
 21. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (라이브러리) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  작성자
  kubipro
  생성
  갱신
 22. Batch delete qzone shuoshuo. (라이브러리) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  작성자
  StrongOp
  생성
  갱신
 23. jQuery Mousewheel 3.1.13 (라이브러리) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  작성자
  鈴宮華緋
  생성
  갱신
 24. ArrayEx (라이브러리) - 配列をちょっと拡張

  작성자
  Phodra R
  생성
  갱신
 25. TestScript (라이브러리) - try to take over the world!

  작성자
  MoneyBot24.com
  생성
  갱신
 26. TagCoinsAPI (라이브러리) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  작성자
  wilcooo
  생성
  갱신
 27. hookObject (라이브러리) - hook Object

  작성자
  ipcjs
  생성
  갱신
 28. Console.Image (라이브러리) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  작성자
  Salem Beats
  생성
  갱신
 29. t (라이브러리) - th

  작성자
  TigerYT
  생성
  갱신
 30. Hey (라이브러리) - WwW

  작성자
  KUW
  생성
  갱신
 31. he.js (라이브러리) - https://mths.be/he version for GF

  작성자
  Fernando Schumann
  생성
  갱신

작성한 스크립트를 업로드 (또는 작성 방법 배우기)