bilibili toothbrush

牙刷科技

These are all versions of this script. Show only the versions where the code changed.

 • v6.6 2016-06-16
 • v6.5 2016-06-16
 • v6.3 2016-06-16
 • v6.2 2016-06-16
 • v6.1 2016-06-15
 • v6.0 2016-06-15 删除已经用不上的代码
 • v5.5 2015-12-06
 • v5.3 2015-11-16
 • v5.1 2015-06-02 修复新番提醒功能
 • v5.0 2015-01-20
 • v5.0 2015-01-20
 • v4.9 2014-09-24 增加一个超时检测
 • v4.9 2014-09-24
 • v4.8 2014-09-23
 • v4.7 2014-09-23
 • v4.6 2014-09-23
 • v4.5 2014-09-10
 • v4.5 2014-09-10
 • v4.4 2014-09-10 修复腾讯源
 • v4.3 2014-09-10
 • v4.2 2014-09-10
 • v4.1 2014-09-05 更改替换按钮
 • v4.0 2014-09-05 完善样式
 • v3.9 2014-09-04 删除一些冗余代码
 • v3.8 2014-09-04
 • v3.8 2014-09-04
 • v3.8 2014-09-04 样式调整
 • v3.7 2014-09-04 兼容新版B站
 • v3.6 2014-08-31 修复B站新番接口自身混乱带来的问题
 • v3.5 2014-08-29
 • v3.5 2014-08-29
 • v3.5 2014-08-29
 • v3.5 2014-08-29 调整代码逻辑,优化新番提醒。
 • v3.3 2014-08-29 修复后台重复载入的问题,修改新番提醒样式,增加一个DOM变化的处理。
 • v3.2 2014-08-29
 • v3.1 2014-08-23
 • v3.0 2014-08-21 整合新番提醒功能
 • v2.9 2014-08-21
 • v2.9 2014-08-21 修复404页面无法播放的问题。
 • v2.8 2014-08-04 修复一个新浪源的奇葩问题
 • v2.7 2014-07-31 暂时修复API接口
 • v2.6 2014-07-12 备份
 • v2.2 2014-06-17 增加bilibili.com域名支持。
 • v2.1 2014-05-17 Imported from URL
 • v2.0 2014-05-17 自动检测有无其他视频源可替换。增加提示。增加控制播放器替换按钮。
 • v1.7 2014-05-13
 • v1.7 2014-05-13 简化通讯代码
 • v1.6 2014-05-13 修复firefox下重复通讯问题
 • v1.5 2014-05-13 增加iframe通讯,解决chrome下不能网页全屏的问题。
 • v1.3 2014-05-12 解决不能网页全屏的问题

Show all script versions