המודיע של ניב

מתקן את בעיית הצגת ההודעות החדשות באשכולות