BTS2 - Tooltipy (Internal+Tippy.js)

Zobrazuje čiarové kódy v pravom dolnom rohu, ideálne na rýchle naskenovanie bez nutnosti jeho vytlačenia