BTS2 - Tooltipy (Internal)

Zobrazuje čiarové kódy v pravom dolnom rohu, ideálne na rýchle naskenovanie bez nutnosti jeho vytlačenia