BTS2 - Tooltipy (UserScript+Tippy.js)

Zobrazuje čiarové kódy v pravom dolnom rohu, ideálne na rýchle naskenovanie bez nutnosti jeho vytlačenia

No discussions posted yet.

Post a review, comment, or question

If you think this script is breaking Greasy Fork's rules, please report it for removal.

Sign in to post a review, comment, or question.