PurePC.pl - ciemny wygląd

Zmienia kolor portalu na ciemny oraz pozwala zmienić szerokość strony

These are versions of this script where the code was updated. Show all versions.

 • v1.1.2 2023-05-07 Imported from URL
 • v1.1.1 2023-02-02 Imported from URL
 • v1.1.0 2022-09-30 Imported from URL
 • v1.0.7 2022-09-21 Imported from URL
 • v1.0.6 2022-03-21 Imported from URL
 • v1.0.5 2022-03-19 Imported from URL
 • v1.0.4 2021-06-02 Imported from URL
 • v1.0.3 2021-06-02 Imported from URL
 • v1.0.2 2021-05-26
 • v1.0.1 2021-04-21
 • v1.0.0 2020-01-12