Greasy Fork

Shined up real nice.

Greasy Fork is available in English.

Ταξινόμηση κατά:

Βιβλιοθήκες

Υπάρχουν βιβλιοθήκες που δημοσιεύονται από χρήστες του Greasy Fork που μπορείτε να τις απαιτήσετε @require στους κώδικές σας. Για άλλα είδη βιβλιοθηκών, μπορείτε να τις απαιτήσετε @require, διαβάστε την πολιτική Greasy Fork's για την απαίτηση @require.

 1. grant-none-shim.js (Βιβλιοθήκη) - https://gist.github.com/arantius/3123124

  Δημιουργός
  jesuis parapluie
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 2. MonkeyConfig (Βιβλιοθήκη) - Easy configuration dialog builder for user scripts

  Δημιουργός
  Eric Lua (forDream)
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 3. style (Βιβλιοθήκη) - biblioteca script

  Δημιουργός
  OverMage [OKA]
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 4. WME Utils - NavigationPoint (Βιβλιοθήκη) - NavigationPoint class necessary for creating an entryExitPoint in code. Instantiate the class and pass the OL.Geometry.Point in the constructor then add the NavigationPoint object to the entryExitPoints array.

  Δημιουργός
  WazeDev
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 5. MturkExportParser (Βιβλιοθήκη) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  Δημιουργός
  LLL
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 6. save as for browser (Βιβλιοθήκη) - fix for original version

  Δημιουργός
  kootgm
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 7. vue.js (Βιβλιοθήκη) - Vue

  Δημιουργός
  Jigen
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 8. Little Site Icons (Βιβλιοθήκη) - 16x16 site icons for use in other userscripts.

  Δημιουργός
  Doodles
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 9. emojione.min.js (Βιβλιοθήκη) - emojione js from github

  Δημιουργός
  kufii
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 10. WME Utils - HoursParser Beta (Βιβλιοθήκη) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  Δημιουργός
  WazeDev
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 11. MSCSTSTS-TOOLS (Βιβλιοθήκη) - 自用工具库,命名空间mscststs

  Δημιουργός
  mscststs
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 12. Bilibili-API (Βιβλιοθήκη) - BilibiliAPI,PC端抓包研究所得

  Δημιουργός
  SeaLoong
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 13. arrive.js (Βιβλιοθήκη) - arrive.js lib

  Δημιουργός
  BiBanXCaiNick
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 14. 百度网盘批量离线 (Βιβλιοθήκη) - 批量离线辅助脚本

  Δημιουργός
  fenghengzhi
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 15. Nhung con giap de trung so nam 2018 nhat (Βιβλιοθήκη) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Δημιουργός
  cavani
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 16. Những con giáp dễ trúng số năm 2018 nhất (Βιβλιοθήκη) - Mệnh của mỗi người đều không thoát khỏi 12 con giáp, vì vậy, trong năm 2018 đặc biệt là vào tháng chập âm lịch này, có một vài con giáp được xếp vào danh sách may mắn, dễ trúng số. Đó là những người mang tuổi: Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Dần. XSMT trực tiếp nhanh nhất

  Δημιουργός
  cavani
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 17. WazeWrap (Βιβλιοθήκη) - A base library for WME script writers

  Δημιουργός
  mapomatic
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 18. WME Utils - HoursParser (Βιβλιοθήκη) - Parses a text string into hours, for use in Waze Map Editor scripts

  Δημιουργός
  WazeDev
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 19. WME Utils - HoursParser (Βιβλιοθήκη) - Parses hours from a text string, for WME userscripts.

  Δημιουργός
  mapomatic
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 20. MturkExportParser (Βιβλιοθήκη) - Grab metadata from mTurk exports on forums and other social media channels. Added HIT descriptions to the MTS export strategy. Latest: Can generate web+panda:// links natively. New survey indicator keywords.

  Δημιουργός
  Salem Beats
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 21. wus_uic (Βιβλιοθήκη) - wus UI 控制管理

  Δημιουργός
  yixuanzi
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 22. wusconfig (Βιβλιοθήκη) - WebUiSys 云端配置信息

  Δημιουργός
  yixuanzi
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 23. htmlparser2 (Βιβλιοθήκη) - 提供html文本内容解码,并提供类似python bs4的快速检索访问形式

  Δημιουργός
  yixuanzi
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 24. Underdollar jQuery replacement (Βιβλιοθήκη) - Replaces jQuery, which causes lots of conflicts, with a framework that is largely cross-compatible

  Δημιουργός
  ec370
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 25. Bo ra tram trieu san jackpot Vietlott hon 200 ty co dang? (Βιβλιοθήκη) - Mới đây dư luận một phen xôn xao khi biết tin một vị đại gia Hải Phòng đã không ngần ngại bỏ ra hơn 185 triệu để mua vé số Vietlott loại bao 18 để “săn” giải jackpot 200 tỷ

  Δημιουργός
  kubipro
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 26. mean.cloud common library (Βιβλιοθήκη) - Common functions I use for most of my scripts

  Δημιουργός
  Peter Souza
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 27. Batch delete qzone shuoshuo. (Βιβλιοθήκη) - Batch delete qzone shuoshuo. (run in web browser console, only tested in firefox)

  Δημιουργός
  StrongOp
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 28. jQuery Mousewheel 3.1.13 (Βιβλιοθήκη) - jQuery Mousewheel 3.1.13, from https://raw.githubusercontent.com/jquery/jquery-mousewheel/master/jquery.mousewheel.js

  Δημιουργός
  鈴宮華緋
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 29. ArrayEx (Βιβλιοθήκη) - 配列をちょっと拡張

  Δημιουργός
  Phodra R
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 30. TestScript (Βιβλιοθήκη) - try to take over the world!

  Δημιουργός
  MoneyBot24.com
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 31. TagCoinsAPI (Βιβλιοθήκη) - Enables you to send TGC, receive feedback, and get update events

  Δημιουργός
  wilcooo
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 32. hookObject (Βιβλιοθήκη) - hook Object

  Δημιουργός
  ipcjs
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 33. Console.Image (Βιβλιοθήκη) - Bringing Adrian Cooney's Console.Image library to userscripts.

  Δημιουργός
  Salem Beats
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 34. t (Βιβλιοθήκη) - th

  Δημιουργός
  TigerYT
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 35. Hey (Βιβλιοθήκη) - WwW

  Δημιουργός
  KUW
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 36. Tinycon (Βιβλιοθήκη) - A small library for manipulating the Favicon

  Δημιουργός
  Артем Малофеев
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 37. lib_Notifications v2 (Βιβλιοθήκη) - Lib for Notificator v2

  Δημιουργός
  Ghost1s1
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 38. lib_Notifications (Βιβλιοθήκη) - Lib for Notificator

  Δημιουργός
  Ghost1s1
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 39. he.js (Βιβλιοθήκη) - https://mths.be/he version for GF

  Δημιουργός
  Fernando Schumann
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 40. UpdateChck_GamdomRainNotif (Βιβλιοθήκη) - Lib for update checking of Gamdom Rain Notificator.

  Δημιουργός
  AllInRed
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 41. Panda Crazy Helper Emulation (Βιβλιοθήκη) - Meant to be @included in other scripts to communicate with Panda Crazy.

  Δημιουργός
  Salem Beats
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 42. back to top (Βιβλιοθήκη) - back to top bibiliothek

  Δημιουργός
  pennerhackisback
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την
 43. Sortable.js (Βιβλιοθήκη) - Sortable — is a JavaScript library for reorderable drag-and-drop lists on modern browsers and touch devices. No jQuery. Supports Meteor, AngularJS, React, Polymer, Knockout and any CSS library, e.g. Bootstrap. http://rubaxa.github.io/Sortable/

  Δημιουργός
  qxin i
  Δημιουργήθηκε την
  Ενημερώθηκε την

Δημοσιεύστε έναν κώδικα που έχετε γράψειμάθετε πως να γράψετε έναν)